2015-05-25 16:39:18

Thư mời tham dự Đại hội trù bị của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan

Ảnh: Một cuộc họp của các doanh nghiệp VN tại BL


Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Ba Lan

trân trọng kính mời:

Toàn thể hội viên Hội Doanh Nghiệp và các doanh nghiệp muốn tham gia Hội Doanh Nghiệp tới dự Đại hội trù bị cho

Đại hội Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan

lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2015-2020)

Ngày Đại Hội Trù Bị: 29/05/2015 (thứ sáu), từ 20g00-23g00   

 Địa điểm:  Khách Sạn LORD (Aleja Krakowska 218) 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

TẠI BA LAN LẦN THỨ 2.

 

   Để củng cố hoạt động của Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan và tìm ra những phương hướng kinh doanh phù hợp. Hội doanh nghiệp Việt Nam thay đổi phương thức tổ chức đại hội doanh nghiệp theo 2 bước

 1. Đại hội trù bị.

            2.1 Thời gian, địa điểm: Ngày thứ 6 (29-05-2015) từ 20-23g. tại khách sạn LORD Al. Krakowska 218.

            2.2. Thành phần : Toàn thể hội viên hội doanh nghiệp ( cũ và mới).

            2.3. Nội dung.

            - Bàn bạc, góp ý, bổ xung và thống nhất các văn kiện đại hội : Bổ xung và thay đổi điều lệ, hội phí, báo cảo tổng kết, phương hướng hoạt động.

            - Thống nhất danh sách hội viên chính thức tham gia đại hội.

            - Danh sách đề cử, ứng cử vào Ban chấp hành, Ban kiểm soát nhiệm kỳ tới.

            - Thống nhất, thời gian, địa điểm,  chương trình đại hội chính thức và danh sách khách mời.

 2. Tổ chức đại hội.

            3.1. Thời gian, địa điểm: Chủ nhật ngày 14-06-2015 , từ 10g30 -14g. tại khách sạn Hiltol.

            3.2. Thành phần: Toàn thể hội viên Hội DN, khách mời.

            3.3. Nội dung.

            -  Chính thức thông qua các văn kiện đại hội.

            - Tổ chức bầu cử và ra mắt Ban chấp hành, Ban kiểm soát và Ban lãnh đạo khóa 2 ( chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký).

            - Các phát biểu của khách mời.

            - Liên hoan.


 BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trưởng ban: Hoàng Xuân Bình 

Sửa lần cuối 2015-05-25 16:49:02
  • Hoàng Hoàng Mong Hội lần này tìm ra được hướng đi đột phá, giúp các Hội viên và bà con người Việt chủ động hơn trong kinh doanh buôn bán thời gian tới, tránh kiểu làm ăn cò con, manh mún và bị động vốn đã tồn tại từ xưa tới nay. 2015-05-25 18:27:46

Bình luận


Bình luận qua Facebook