2017-01-06 09:36:31

Thông báo của BTC cuộc thi „Tiếng hát mãi xanh" Lần thứ II– 2017” tại Ba Lan

      Ban tổ chức cuộc thi „Tiếng hát mãi xanh" Lần thứ II– 2017” tại Ba Lan xin thông báo: 
     Sau hai ngày diễn ra vòng sơ khảo cuộc thi (mồng 3 và mồng 4 tháng 1 năm 2017), Ban giám khảo đã lựa chọn được 19 thí sình ở cả ba nhóm tuổi vào chung kết.
     Đêm chung kết cuộc thi sẽ được tiến hành từ 18 giờ, thứ 6 ngày mồng 6 tháng 1 năm 2017 tại nhà hàng DAY' STAR, đại lộ Krakowska số 66, thị trấn Raszyn.
     Kính mời bà con, anh chị em, những người yêu thích ca nhạc đến tham dự, cổ vũ, động viên các thí sinh hoàn thành xuất sắc phần thi của mình.
     Ban tổ chức xin nhắc nhở các thi sinh lọt vào vòng chung kết:
- Sẽ không hát lại nhạc phẩm đã thi ở vòng sơ khảo.
- Đến địa điểm thi sớm hơn ít nhất 30 phút để đăng ký bài hát và khớp nhạc.

T/M Ban tổ chức
trưởng ban

Nguyễn Trọng Thắng

Danh sách 19 thí sinh lọt vào vòng chung kết ca cuc thi:

BNG I (t 10-14 tui)
1- H
ương Qunh - S báo danh 01
2- Thanh Th
o ---------------------- 02

BNG II (t 15-34 tui)
1- Anh Hoàng - S
báo danh 14
2- Minh Truy
n ---------------------- 16
3- Tuy
ết Nhi --------------------------- 08
4- Th
ế Anh ---------------------------- 18
5- H
ng Nhung ----------------------- 15
6- V
ũ Minh Thu ----------------------- 09
7- Nguy
n Ngc Ton --------------- 22
8- Bùi Ng
c Dip --------------------- 24
9- Nguy
n Văn Hng----------------- 29
10- Nguy
n Hoàng Nghi ------------ 25
11- Vi
t Trinh -------------------------- 12

BNG III (t 35 tui tr lên)
1- Lê Bá Hoàng - S
báo danh 30
2- Bùi Ng
c Phương ----------------- 20
3- Tr
n Văn Thng ------------------- 05
4- Chu Đ
c Hnh --------------------- 31
5- Kim Th
y ---------------------------- 07
6- Nguy
n Diu Thúy -----------------06

Sửa lần cuối 2017-01-06 08:37:40

Bình luận


Bình luận qua Facebook