2017-03-03 18:13:06

Lời cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ĐSQ Nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam tại Ba Lan, Hội NVN tại Ba Lan, Hội PNVN tại Ba Lan, Đạo tràng chùa Nhân Hòa, Đạo tràng chùa Thiên Phúc, Công ty ASG, công ty PVH, cùng các quý ông bà, cô bác, bạn bè than hữu gần xa đã đến động viên về tinh thần, vật chất và phúng viếng, tiễn đưa chồng, cha chúng tôi là ông Nguyễn Phúc Hải, sinh ngày 09/11/1959, mất ngày 25/02/2017(ức ngày 29 tháng Giêng năm Đinh Dậu), hưởng dương 59 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Antoninów 40 (phía nam Warszawa, Ba Lan)

Trong lúc tang gia bối rối, gia đình còn nhiều thiếu sót, rất mong bà con cộng đồng thông cảm và rộng lòng lượng thứ.

Thay mặt gia quyến

Bà quả Phụ: Nguyễn thị Lan Tuyến

Cùng các con: Nguyễn Diệu Linh

Nguyễn Phúc Trung

Nguyễn Phúc Quân

Sửa lần cuối 2017-03-03 17:13:51

Bình luận


Bình luận qua Facebook