2017-04-17 17:33:55

Lời cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến:

- Hội người Việt Nam tại Ba Lan,

- Báo Quê Việt tại Ba Lan,

- Nhà hàng Vân Bỉnh tại Ba Lan,

cùng toàn thể các bác, các chú các cô, các anh chị em, bạn bè đang sinh sống tại BaLan đã dành tình cảm, gửi vòng hoa kính viếng, điện thoại chia buồn với sự mất mát lớn lao của gia đình chúng tôi, là sự qua đời của ông Lê Nhị Hồng, sinh ngày 07-09-1947, mất ngày 13-04-2017 tại quê hương Quảng Trị.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong được lượng thứ.

TM gia đình

Con trai: Lê Duy Thiên

Sửa lần cuối 2017-04-17 15:54:32

Bình luận


Bình luận qua Facebook