2017-10-30 18:44:31

Thông báo về việc viếng mộ người Việt Nam nhân ngày lễ các thánh 1-11.

Nhân ngày Lễ các thánh, 01-11, cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan tổ chức viếng mộ những người Việt Nam an táng tại nghĩa trang Quân đội ( Cmentarz Wojskowy), Warszawa.

Thời gian Thứ tư, ngày 01/11/2017, bắt đầu 11h00. Tập trung tại cổng phụ nghĩa trang, ul: Ostrowiecka 3c (Powązkowska 70)

Kính mời bà con tham dự.


Chủ tịch HNVNTBL

Lê Thiết Hùng.

Sửa lần cuối 2017-10-30 22:59:43

Bình luận


Bình luận qua Facebook