2018-03-14 12:19:34

Thông báo: Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017


Nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia về văn hóa, lịch sử, đất nước, con người Việt Nam, thành tựu công cuộc đổi mới góp phần xây dựng Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển và tích cực hội nhập quốc tế, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tiếp tục chủ trì, tổ chức Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 dành cho lĩnh vực báo chí và sách tuyên truyền đối ngoại

Thời hạn nhận tác phẩm tham dự: trước ngày 31-3-2018

Địa chỉ tiếp nhận: 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024-39381487; 024 38254231 (374);

Fax: 024 39381487

Email: giaithuongdoingoai2017@gmail.com

Tác phẩm dự thi là những tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát hành trong nước và ngoài nước trong thời gian từ ngày 01-01-2017 đến hết ngày 31-12-2017 gồm các loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí, ảnh phong cảnh, sách.

Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ quán VN tại Ba Lan trân trọng đề nghị các Hội đoàn, cá nhân, phóng viên người Việt Nam ở nước ngoài và bà con kiều bào tích cực tham gia giải thưởng.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Công Diễn, Ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán VN tại Ba Lan (địa chỉ: Ambasada S.R. Wietnamu – ul: Resorowa 36  02- 956 Warszawa.

- Tel:  +48 739 693 288 hoặc  +48 537 853 589.


ĐSQ VIỆT NAM TẠI BA LAN

Sửa lần cuối 2018-03-14 11:54:10

Bình luận


Bình luận qua Facebook