2018-03-19 12:13:58

Lời cảm tạ

Chng, Cha chúng tôi, Ông: Nguyn Văn Hi
Sinh ngày:
15.12.1966
Quê quán: Xã Đi Bình, Huyn Yên Sơn, Tnh Tuyên Quang

Qua thi gian lâm bnh nng đã được các bác sĩ và người nhà tn tình

cu cha nhưng không qua khi, t trn
vào lúc 04 gi 30 phút ngày 07.
03.2018 (tc
ngày 20 tháng giêng năm Mu Tut, ti bnh vin Otwock,
hưởng dương 53 tui.

Thay mt gia đình, chúng tôi xin trân trng gi li cm ơn sâu sc ti:

-Hi người Vit Nam ti Ba Lan

-Hi Đng Hương Nam Đnh ti Ba Lan

-Chùa Nhân Hòa và Chùa Thiên Phúc cùng các Pht t

-Các Doanh Nghip ti Trung Tâm Thương Mi Marywilska 44

-Các Doanh Nghip ti Trung Tâm Thương Mi ASG

-Hi Đng Hương Tuyên Quang ti Châu Âu và Anh Ch Em Đoàn Z2+Z4

Cùng các gia đình thân quen, bà con láng ging, h hàng, Anh Ch Em

bn bè thân hu gn xa đã đến phúng viếng, gi vòng hoa, tin nhn chia

và tin đưachng, Cha ca chúng tôi v nơi an ngh cui cùng.

Trong lúc tang gia bi ri, có điu gì còn sơ sut, gia đình

mong được cm thông và lượng th.

Thay mt gia đình:
Bà quá ph: Trn Th Liên

Trưởng n: Nguyn H
ng Loan (Sandra)

Sửa lần cuối 2018-03-19 11:44:05

Bình luận


Bình luận qua Facebook