2018-07-16 14:03:43

Thông báo nộp hồ sơ khen thưởng cho HS-SV năm học 2017- 2018 (thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 15/08/2018)


Ban công tác Cộng đồng thuộc Đại sứ quán Việt Nam và Ban bình xét khen thưởng Học sinh, Sinh viên thuộc Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan xin đề nghị các bậc phụ huynh và các hoc sinh, sinh viên nộp hồ sơ  học tập để xét khen thưởng cho các cháu có thành tích tốt trong học tập nhân dịp Quốc khánh 02/09/2018.

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 15/08/2018

Nơi tiếp nhận hồ sơ:

1- Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan-  Anh Nguyễn Công Diễn, trưởng ban Công tác Cộng đồng. Tel. 537853589 hoặc 579 311 650 , email: ncdien2@gmail.com

2- VP báo Quê Việt , ul. Nadrzeczna 3F/18, Wolka KosowskaTTTM TM, tel. 601237744

3- C60 – Trung tâm EACC- Anh Long (QV),  tel. 500202329.

4- Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan : Chị  Việt Triều .Tel. 601 880 289, chị Ngọc Thạch .888 184 574, chị Thu Hoà. 539 474 654, chị Minh Yên. 693 960 888, chị Kim Ánh . 889940707, chị Kim Thoa. 609836738

(Để tránh nhầm lẫn đề nghị phụ huynh lưu ý: Mỗi hồ sơ cho riêng vào 1 túi ni lông, có ghi rõ họ tên học sinh bằng tiếng Việt có dấu, tên phụ huynh và điện thoại liên hệ)

Tiêu chuẩn bình xét khen thưởng 2017-2018 cho HS-SV Việt Nam tại Ba Lan:

1 - Đối với sinh viên (không nợ bất kỳ môn học nào)

-Giỏi: điểm trung bình từ 3,75 đến 4,24

-Xuất sắc: điểm trung bình từ 4,25 đến 4,75

-Đặc biệt xuất sắc: điểm trung bình từ 4,75 đến 5,0

Tất cả các mức khen thưởng trên

2 - Đối với học sinh cấp III

- Giỏi: Điểm trung bình từ 4,5 đến 4,74

- Xuất sắc: Điểm trung bình từ 4,75 đến 5,4

- Đặc biệt xuất sắc: Điểm trung bình từ 5,5 đến 6,0

3 - Đối với học sinh cấp II và cấp I (từ lớp 4 đến lớp 7)

- Giỏi: Điểm trung bình từ 4,75 đến 5,1

- Xuất sắc: Điểm trung bình từ 5,2 đến 5,7

- Đặc biệt xuất sắc: Điểm trung bình từ 5,8 đến 6,0

4 - Đối với học sinh cấp I (từ lớp 1 đến lớp 3) :

Trên cơ sở giấy chứng nhận đánh giá kết quả học tập của nhà trường năm học 2017-2018  để xét khen thưởng với các danh hiệu học sinh giỏi và học sinh xuất sắc.

Các loại bằng khen (Được xem xét để nâng cấp khen thưởng):

Những loại được Sở và Bộ Giáo Dục công nhận tính điểm khi xét lên thẳng vào cấp II và cấp III (MKO- Konkursy przedmiotowe, OMJ- Olimpiada Matematyczna Juniorów, OJA- Olimpiada Języka Angielskiego)

1 -Laureat :4 điểm (Bộ GD xét 1 giải cũng như nhiều giải đều có cơ hội như nhau)

2 -Finalista: 2 điểm (Bộ GD xét 1 giải cũng như nhiều giải đều có cơ hội như nhau)

Những loại khác:

1 -Bằng đỏ của các trường nghệ thuật, thể thao chuyên nghiệp: 1 điểm

2 -Đoạt giải trong cuộc thi Kangur: 1 điểm

3 -Đoạt giải trong các cuộc thi khác ( âm nhạc, nghệ thuật, các cuộc thi của trường, liên trường, liên tỉnh……) mỗi giải: 0,5điểm ( mỗi môn tối đa là 1 điểm, vì có cháu được 3,4 giải 1 môn học)

+ Đối với HS cấp I và II: từ 2 điểm thưởng sẽ nâng 1 mức khen thưởng

+ Đối với HS cấp III: từ 1 điểm thưởng sẽ nâng 1 mức khen thưởng.


ĐSQ VIỆT NAM TẠI BA LAN VÀ HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI BA LAN


Sửa lần cuối 2018-08-01 17:32:43

Bình luận


Bình luận qua Facebook