2018-11-22 10:54:45

Lời cảm ơn


Gia đình chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Hội người Việt Nam, Hội đồng hương Nam Định, Quý các phật tử chùa Nhân Hòa, Chùa Thiên Phúc tại Ba Lan cùng nhiều bà con họ hàng, anh em  bạn bè thân hữu đã gửi lời chia buồn, đến viếng, tiễn đưa vợ, mẹ của chúng tôi là bà  bà Dương Thị Bích,

sinh ngày 10-11-1959 tại Hà Nội, mất ngày  ngày 14-11-2018 tại Warszawa, Ba Lan về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ.

TM GIA ĐÌNH
Chồng:Ngô Quang Điện

Sửa lần cuối 2018-11-22 10:18:59

Bình luận


Bình luận qua Facebook