2019-03-01 03:45:04

Khai thuế thu nhập cá nhân của năm 2018. Bạn có thể ủng hộ 1% thuế thu nhập cho Quỹ Hỗ trợ người Việt Hội nhập tại Ba Lan (Fundacja wspierania integracji Wietnamczyków w Polsce) - số KRS: 0000563924

Từ năm nay, các Sở Thuế sẽ tự động làm bản khai thuế thu nhập (PIT) cho bạn. Từ ngày 15/2/2-19, tất cả mọi người đóng thuế, không nhất thiết phải có quốc tịch Ba Lan, có số PESEL hay mã số thuế NIP, đều có thể tự xem bản khai họ chuẩn bị sẵn cho mình. Để xem bản khai, bạn vào trang mạng “Twój e-PIT” ở địa chỉ:

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Để đăng nhập, bạn cần chuẩn bị sẵn:

  1. Mã số công dân PESEL hay mã số thuế NIP

  2. Con số thu nhập tổng cộng (przychód) trên bản PIT của năm 2017.

  3. Một con số thu nhập (từ một nơi trên làm nào đó) có trên bản PIT 11 của năm 2018.

  4. Số tiền trả thừa (hay thiếu) thuế của năm 2017.

Nếu không có các số này do bạn không lưu, bạn có thể ra Sở Thuế (Urząd Skarbowy) phụ trách mình, đưa giấy tờ cá nhân họ có thể in giúp bản tóm tắt có các con số trên miễn phí.

Khi đăng nhập, bạn sẽ thấy trang như Hình 1. Nhấn chuột vào núm màu xanh với dòng chữ:” Twój e-PIT – zaloguj się” (Bản khai PIT điện tử của bạn – đăng nhập), bạn sẽ được chuyển đến Hình 2:

Hình 1

*

Hình 2

Bây giờ bạn cho số PESEL của mình vào, máy sẽ tự động điền ngày sinh của bạn. Ghi tổng thu nhập vào mục “Przychód za rok 2011” và một thu nhập nào đó của năm 2018 vào ô “Przychód za rok 2018” rồi nhấn nút màu xanh “zaloguj się” (đăng nhập), bạn sẽ được chuyển đến Hình 3:
Hình 3

Tại đây, bạn ghi số tiền thuế đã tạm ứng thừa (hay thiếu phải nộp) và nhấn nút màu xanh “zobacz Twój e-PIT” (xem bản khai) , ta sẽ thấy Hình 4:

Hình 4

Trên hình này bạn sẽ thấy tóm lược bản khai thuế của mình: thu nhập (twwój dochód), miễn giảm (ulgi), thuế phải đóng (twój podatek), ủng hộ 1% cho (przekaż 1% do) và số tài khoản ngân hàng nếu ta có (twój rachunek bankowy). Khi ta làm việc, chủ thuê hàng tháng đã phải tạm ứng trước tiền thuế cho người làm. Cuối năm, Sở Thuế sẽ tính với tổng thu nhập từ các chỗ, bạn đã đóng thuế đủ hay phải nộp thêm. Ở góc dưới bên phải ta có con số tiền thuế đã nộp dư hay còn thiếu cần phải nộp thêm “Kwota nadpłaty” hay “Kwota do zapłaty”.

Đến đây bạn có thể xem bản PIT (pogląd PIT), sau đó không chấp nhận (odrzuć rozliczenie PIT, khi đó bạn sẽ phải tự khai và nộp trước ngày cuối của tháng 4) hoặc chấp nhận và gửi (akceptuj i wyślij). Nếu bạn chỉ xem và không làm gì, đến hết thời hạn bản khai trên cũng sẽ tự động được gửi đi.

Trước khi gửi, bạn nên biết là ở Ba Lan, khi khai thuế cuối năm bạn có thể trích 1% số tiền thuế nói trên để ủng hộ một tổ chức phi lợi nhuận nào đó. Để ủng hộ, ta chỉ cần biết số KRS của tổ chức đó. Ví dụ ta có thể ủng hộ Quỹ H trợ người Việt Hội nhập tại Ba Lan (Fundacja wspierania integracji Wietnamczyków w Polsce) có số KRS 0000563924. Việc làm này hoàn toàn tự nguyện và không ảnh hưởng gì đến mức thuế của ta phải đóng, nếu ta không cho thì nhà nước vẫn giữ lại số tiền đó. Vì vậy, hiện ở dòng “przekaż 1% podatku do” (chuyển 1% cho) họ để chữ “brak”. Khi muốn chuyển 1% đó cho ai, ta nhấn vào chỗ “wybierz organizację” (hãy chọn một tổ chức), nó sẽ hiện ô mã số KRS, viết vào đó mã số của tổ chức mình muốn, ví dụ cho mã số của Quỹ trên vào, máy sẽ tự động điền tên của Quỹ và ta sẽ sang Hình 5:

Hình 5

Ở đây, ta còn có thể đề nghị số tiền này dùng cụ thể vào việc gì (Cel szczegółowy). Đánh dấu “X” vào chỗ Đồng ý (Wyrażam zgodę) và nhấn nút ở dưới, ta sang Hình 6. Nó là bản cũ và có thêm việc ủng hộ 1% cho tổ chức bạn chọn. Bây giờ ta có thể nhấn nút “wyślij PIT” để gửi bản khai PIT-37 đi.

Hình 6

Sau khi gửi ta sẽ có Hình 7 với dòng chữ: “Xin chúc mừng! Bản khai PIT-37 của bạn đã được gửi. Bạn có thể lấy giấy chứng nhận đã nộp bản khai của mình (UPO) ở menu “złożone dokumenty” (văn bản đã nộp)”. Nhấn chuột vào mục này bạn sẽ có Hình 8: Ngày giờ nộp, mã số của văn bản và tình trạng: bản khai PIT đang chờ xác minh. 

Hình 7


Hình 8

Nếu bạn đã nộp thừa (kwota nadpłaty), họ sẽ trả lại số tiền trên vào tài khoản bạn đã thông báo, nếu không có họ sẽ chuyển qua bưu điện đến địa chỉ của bạn. Nếu bạn còn thiếu thuế (Kwota do zapłaty) bạn sẽ phải nộp số tiền này cho Sở Thuế, có thể tự đến đó nộp hay trả qua Bưu điện (khi đó bạn sẽ phải chịu thêm lệ phí chuyển tiền).

Bạn có thể nhấn nút “pobierz PIT” (tải về bản khai thuế) để lấy bản khai đầy đủ của mình ở dạng tập tin PDF.

QV (theo Internet)

Bài liên quan đã đăng trên QV trong tháng 12/2018:

Chia sẻ 1% thuế thu nhập cho Quỹ Hỗ trợ người Việt Hội nhập tại Ba Lan (số KRS: 0000563924) - nỗ lực góp phần xây dựng cộng đồng

http://queviet.eu/cong-dong/ba-lan/117195-chia-se-1-no-luc-gop-phan-xay-dung-cong-dong

Sửa lần cuối 2019-03-01 07:34:18

Bình luận


Bình luận qua Facebook