2019-03-31 09:51:35

THÔNG CÁO về việc TVN đưa tin về lò mổ gà trái phép

THÔNG CÁO

Về việc phát chương trình trong chuyên mục „Uwaga TVN” vào ngày 28-03-2019 liên quan đến việc phát hiện một nơi giết mổ trái phép gà tại Wola Przypkowska, chúng tôi tuyên bố như sau:

Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam tại Ba Lan, Hội Người Việt Nam tại Ba Lan cùng với Quỹ Những Người Yêu Thích Ẩm Thực Việt Nam cực lực lên án các trường hợp vi phạm pháp luật tại Ba Lan. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ mọi hoạt động của chính quyền cũng như các nhà báo nhằm phát hiện và thanh lọc khỏi thị trường các đối tượng gian lận gây thiệt hại cho Người tiêu dùng. Chưa kể là mọi trường hợp vi phạm pháp luật tại Ba Lan không chỉ gây hại đến Người tiêu dùng mà nó còn làm mất đi hình ảnh của toàn bộ cộng đồng chúng tôi ở Ba Lan, đặc biệt nó ảnh hướng các doanh nghiệp trong ngành ẩm thực đang hoạt động hoàn toàn hợp pháp, tuân thủ các quy định của Liên minh Châu Âu và luật pháp Ba Lan.

Chương trình truyền hình trên chuyên mục „Uwaga TVN” cũng là một „cơn sốc” đối với cộng đồng người Việt Nam chúng tôi – nhất là thịt gà bất hợp pháp đã lọt vào các cửa hàng thực phẩm châu Á và như vậy người tiêu thụ cuối cùng chủ yếu là người Việt.

Các doanh nghiệp trong ngành ẩm thực (các nhà hàng, quán ăn, cơ sở bán buôn và các cửa hàng thực phẩm) đang hoạt động trong khuôn khổ các quy định của Liên minh Châu Âu và luật pháp Ba Lan đã trải qua các đợt kiểm tra chặt chẽ (trong đó có Thanh tra Vệ sinh dịch tễ Quốc gia) và không có gì phải dấu diếm trước các cơ quan thanh tra của Ba Lan cũng như trước Người tiêu dùng. Đáng tiếc là trong mỗi ngành đều có các trường hợp đơn lẻ không ngay thẳng, không có lương tâm đã tạo ra „vết nhơ” cho toàn bộ các doanh nghiệp còn lại.

Chúng tôi kêu gọi không áp dụng các nguyên tắc đánh đồng trách nhiệm và không liên đới các nội dung của chương trình „Uwaga TVN” với toàn bộ ngành ẩm thực. Cộng đồng người Việt ở Ba Lan, với tư cách là một dân tộc thiểu số đặc biệt dễ bị tổn thương trước những lời cáo buộc vô tình lên toàn bộ cộng đồng – nhất là một phần tiêu đề của các bài báo nhấn vào quốc tịch của những người phải chịu trách nhiệm.

Cộng đồng chúng tôi tuyên bố hoàn toàn cộng tác và sẵn sàng loại bỏ các đối tượng gian lận ra khỏi ngành ẩm thực – đó là lợi ích của tất cả chúng ta – Những người tiêu dùng, các Doanh nghiệp và toàn bộ cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan. 

Đã ký:

Đại diện Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam tại Ba Lan:

Tran Trong Hung – Phó Chủ tịch, đt: 600280979 (đã ký)

Karol Hoang – thành viên HĐQT, người phát ngôn báo chí, đt: 666908999 (đã ký)


Đại diện Hội Người Việt Nam tại Ba Lan

Le Thiet Hung – Chủ tịch (đã ký)


Đại diện Quỹ Những Người Yêu Thích Ẩm Thực Việt Nam

Ngo Van Vy – Chủ tịch (đã ký)


Dưới đây là nguyên bản tiếng Ba lan:


Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce

ul. Nadrzeczna 7C, 05-552 Wólka Kosowska

www.spw-pl.org, e-mail: info@spw-pl.org

Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce

ul. Nadrzeczna 3F, 05-552 Wólka Kosowska

Fundacja Miłośników Wietnamskiej Sztuki Kulinarnej

ul. Grójecka 80 lok. 102, 02-094 Warszawa

OŚWIADCZENIE


W związku z programem wyemitowanym w programie „Uwaga TVN” z dnia 28 marca 2019 r., dotyczącym wykrycia nielegalnej ubojni kurcząt w Woli Przypkowskiej, przesyłamy następujące oświadczenie:

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce i Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce wraz z Fundacją Miłośników Wietnamskiej Sztuki Kulinarnej w pełni potępiają wszelkie przypadki łamania prawa w Polsce. Całkowicie popieramy wszelkie działania zarówno władz, jak również dziennikarzy, mające na celu wykrycie i eliminację z rynku nieuczciwych podmiotów, działających na szkodę Konsumentów. Nadmieniamy, że wszelkie przypadki łamania prawa w Polsce, przynoszą szkodę nie tylko Konsumentom, ale również przynoszą wielkie straty wizerunkowe dla całej naszej społeczności w Polsce, w szczególności są destrukcyjne dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej, którzy działają zupełnie legalnie, przestrzegając normy unijne i prawa polskiego.

Dla naszej społeczności wietnamskiej program w „Uwaga TVN” również był „szokiem” - tym bardziej, że nielegalny drób trafiało do azjatyckich sklepów spożywczych, a więc odbiorcami końcowymi mięsa byli sami Wietnamczycy.

Przedsiębiorcy z branży gastronomicznej (właściciele restauracji, barów, hurtowni i sklepów spożywczych) działają zgodnie z unijnymi i polskimi przepisami prawa, przechodzą z powodzeniem skrupulatne kontrole (m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej) i nie mają nic do ukrycia przed polskimi organami nadzoru, jak również przed Konsumentami. Niestety w każdej branży występują jednostkowe przypadki nieuczciwości i nierzetelności, stanowiące „skazę” dla całej reszty przedsiębiorców.

Apelujemy, aby nie stosować zasady zbiorowej odpowiedzialności i nie wiązać treści programu „Uwaga TVN” z całą branżą gastronomiczną. Środowisko Wietnamczyków w Polsce, jako mniejszość narodowa jest szczególnie narażona na zarzuty kierowane podświadomie na całe środowisko - tym bardziej, że część artykułów prasowych w nagłówkach akcentowały narodowość odpowiedzialnych osób.

Nasze środowisko deklaruje pełną współpracę i gotowość w wykluczeniu nieuczciwych podmiotów z branży gastronomicznej – jest to w interesie nas wszystkich – Konsumentów, Przedsiębiorców i całej społeczności wietnamskiej w Polsce.

Podpisano:

W imieniu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich w Polsce

Tran Trong Hung – Wiceprezes Zarządu, tel. 600280979

Karol Hoang – członek Zarządu, rzecznik prasowy, tel. 666908999

W imieniu Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce

Le Thiet Hung – Prezes

W imieniu Fundacja Miłośników Wietnamskiej Sztuki Kulinarnej

Ngo Van Vy - Prezes


Sửa lần cuối 2019-03-31 15:42:36

Bình luận


Bình luận qua Facebook