2019-06-03 05:46:58

Thông báo của công ty Solitax

Công ty kế toán & luật Solitax ( công ty chú Thuấn và cô Joanna ) xin thông báo:
Do vấn đề sửa lại phòng 65 (bộ phận luật & giấy tờ) nên bộ phận luật & giấy tờ sẽ chuyển tạm thời 1 thời gian ngắn từ phố Leszno 15 phòng 65, Warszawa về văn phòng cũ, địa chỉ: Chłodna 48/124, 05-077 Warszawa.
(Thời gian thay đổi bắt đầu từ thứ 2 ngày 03.06.2019)
Phòng Kế Toán (làm kế toán cho các công ty) vẫn giữ nguyên địa chỉ tại Phố Leszno 15/66, Warszawa.
Vậy công ty Solitax xin thông báo về việc thay đổi tạm thời này để khách hàng lưu lại.
Công ty sẽ có thông báo điều chỉnh địa chỉ của bộ phận luật & giấy tờ (khi việc sửa văn phòng hoàn thiện)
Mọi thông tin liên hệ chi tiết xin liên hệ số điện thoại công ty +48661902030/+48667092033
Công ty Solitax xin cám ơn sự ủng hộ của quý khách hàng!!!

Sửa lần cuối 2019-06-03 05:44:55

Bình luận


Bình luận qua Facebook