2019-06-04 08:41:11

Thông báo: thành lập "Liên CLB khiêu vũ Warszawa"


Nhằm tăng cường và mở rộng việc giao lưu khiêu vũ giữa những người yêu thích bộ môn này, tại cuộc gặp mặt ngày 29/05/2019 tại Warszawa giữa đại diện các CLB khiêu vũ Flames, TrườngTiếng Việt LLQ, Phương Đông, Văn Lang, Hà Nội, Solo, tổng số có khoảng 200 thành viên. Các đại biểu tham dự đã nhất trí thành lập một tổ chức khiêu vũ lấy tên là :

LIÊN CÂU LẠC BỘ KHIÊU VŨ TẠI WARSZAWA”

Ban đại diện Liên CLB gồm :

Chủ tịch : Cô Hoàng Thu Hà - Giáo viên hướng dẫn - Phụ trách chung

Các phó chủ tịch gồm :

1 - Anh Nguyễn Văn Oanh - Phụ trách đối ngoại, tổ chức sự kiện và kiêm phụ giảng

2 - CLB Flames : Chị Nguyễn Thị Kim Thoa

3 - CLB Trường TV : Chị Nguyễn Thị Anh Vân

4 - CLB Phương Đông : Anh Nguyễn Kim Cao

5 - CLB Văn Lang : Chị Lê Thị Xuân Lộc

6 - CLB Hà Nội : Chị Nguyễn Thanh Huyền

7 - CLB Solo : Anh Trần Văn Hân

Mọi chương trình và nội dung hoạt động của Liên CLB, Ban đại diện sẽ soạn thảo và phổ biến trong những thông báo sau.


                  Warszawa, 30/05/2019

TM Ban đại diện Liên CLB Khiêu vũ Warszawa.

                   Hoàng Thị Thu Hà

Sửa lần cuối 2019-06-08 06:46:41

Bình luận


Bình luận qua Facebook