2020-02-25 09:20:29

Biên bản cuộc họp các doanh nghiệp bán hàng Ý tại Wólka Kosowska.

Trước diễn biến dịch Covid-19 đang lan rộng tại Italia ( Ý) các doanh nghiệp ( DN)  bán hàng ý  tại Wólka Kosówska ( WK) đã họp.vào hồi 14 giờ ngày 24/02/2020. 

Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp với sự tham gia của:

1. Anh Trần Quốc Vinh,

2. Anh Đào Văn Phong,

3. Anh Trần Mạnh Trí,

4. Anh Trần Văn Đa,

5. Anh Đặng Hồng Sơn,

6. Anh Trịnh Xuân Quang cùng sự có mặt của nhiều anh chị em khác (tổng cộng 21 đại diện).


Sau khi thảo luận, tất cả các anh, chị em có mặt đã quyết định:

1. Các DN tại Wólka sẽ không trực tiếp đi Ý lấy hàng nữa kể từ 24.02.2020. Việc đặt hàng sẽ thông qua đường điện tử.

2. Nếu ai đó trong số các anh chị em mới đi công tác từ Ý, Việt Nam hay Trung Quốc về thì đề nghị tự „cách ly” ở nhà ít nhất 2 tuần kể từ khi quay lại Ba Lan để bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình cũng như cho cộng đồng. Trong trường hợp cảm thấy sốt hay khó thở đề nghị đi khám ngay lập tức.

3. Trong trường hợp không tuân thủ những điều nêu trên „đội hàng Ý” sẽ có biện pháp xử lý cụ thể.

4. Anh Sơn sẽ chịu trách nhiệm thông báo với đội vận tải nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp với chủ hàng tại Ba Lan khi không cần thiết.

5. Nếu không may ai đó trong đội hàng Ý bị „nhiễm bệnh” thì các anh chị em còn lại sẽ tổ chức giúp đỡ,  tương trợ cần thiết.

Cuộc gặp mặt của đội hàng Ý tuy còn thiếu một số anh chi em  nhưng số đông đã có mặt (21 người). Do vậy các quyết định trên đề nghị tất cả các anh chi em  làm hàng Ý  chấp hành nghiêm túc.


Thay mặt Doanh nghiệp hàng Ý tại WK

Trần Quốc Vinh 

Sửa lần cuối 2020-02-25 09:17:51

Bình luận


Bình luận qua Facebook