2021-01-16 12:35:39

THÔNG BÁO SỐ 2: Thông tin hướng dẫn bà con trong cộng đồng đăng ký tiêm Vắc Xin phòng chống COVID 19 tại TTYT Lotus

Tất cả những ai muốn được tiêm Vắc Xin phòng chống COVID 19 đều phải có giấy giới thiệu điện tử ( e-skierowanie), việc xin e-skierowanie được thực hiện theo đường link sau:

https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/?fbclid=IwAR2kycMxkkPFnc8L0-ydGBakMCZCNFk70EQimNYhwicpC5dPrGjg_m-UCBY
/br/b

href="https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/?fbclid=IwAR2kycMxkkPFnc8L0-ydGBakMCZCNFk70EQimNYhwicpC5dPrGjg_m-UCBY<br" target="_blank">

A. Những người từ 80 tuổi trở lên ( Sinh năm 1941 hoặc trở về trước) sẽ nhận được e-skierowanie tự động ( Không cần khai báo), được bắt đầu đăng ký tiêm từ ngày 15.01.2021, và TTYT Lotus đã sắp xếp xong lịch tiêm cho các cụ ở lứa tuổi này vào ngày 27.1 và 29.1.2021.

B. Những người từ 70 tuổi đến 79 tuối ( Sinh năm 1951 hoặc trở về trước) cũng sẽ nhận được e-skierowanie tự động và từ ngày 22.01.2021 TTYT Lotus sẽ bắt đầu sắp xếp lịch tiêm cho các cụ ở lứa tuổi này nếu các cụ đăng ký tiêm tại TTYT Lotus.

C. Tất cả những người dưới 70 tuổi ( sinh năm 1952 trở lên) muốn được tiêm phòng chống Covid 19 việc đầu tiên cần phải đăng ký để nhận được e-skierowanie sau đó có thể đăng ký qua pacient.gov.pl hoặc gọi tới số 989 hoặc liên hệ trực tiếp đến 1 trong 6000 điểm tiêm thuận tiện nhất theo đừng link sau: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

và TTYT LOTUS là một trong những điểm tiêm trên.

D. TTYT Lotus sẽ giúp khai báo xin e-skierowanie và tìm địa điểm tiêm thích hợp cho những người từ 60 tuổi đến 69 tuổi ( Sinh năm 1961 trở về trước) nếu nhận được đăng ký tới TTYT Lotus.

Việc khai báo xin e-skierowanie và đăng ký thời gian, địa điểm tiêm cần các thông tin sau đây:

- Họ và Tên

- Số Pesel:

- Số Kod Bưu điện nhà ở:

- Địa chỉ email:

- Số điện thoại:

E. Những người dưới 60 tuổi ( Sinh năm 1962 trở về sau) cần phải tự khai báo để xin e-skierowanie:

https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/?fbclid=IwAR2kycMxkkPFnc8L0-ydGBakMCZCNFk70EQimNYhwicpC5dPrGjg_m-UCBY%3Cbr />

và TTYT Lotus sẽ nhận nhận sắp xếp lịch tiêm khi đã có khai báo xin e-skierowanie. Nếu có khó khăn trong việc khai báo e-skierowanie sẽ được trợ giúp từ TTYT Lotus.

Khi đó việc đăng ký tiêm tại TTYT Lotus chỉ cần các thông tin sau:

Họ và tên

Số Pesel

Điện thoại.

Việc trợ giúp và tiêm phòng hoàn toàn MIỄN PHÍ.

Đăng ký qua:

FB: Lotus Medical Center- Wolka kosowska

EMS:

729 290 723

502 771 721

888 070 888

Tel:

22 708 98 99

22 708 98 66

TTYT LOTUS


Sửa lần cuối 2021-01-21 07:03:29

Bình luận

Bình luận qua Facebook