2021-10-06 11:03:31

Hướng dẫn đăng ký về nước trên các chuyến bay do Chính phủ Việt Nam tổ chức từ ngày 06-10-2021

Ảnh minh họa.

Vác-sa-va, ngày 05 tháng 10 năm 2021


Thời gian vừa qua, số lượng công dân đăng ký về nước trên các chuyến bay do Chính phủ Việt Nam tổ chức rất lớn. Tuy nhiên, nhiều người đến nay đã không còn nhu cầu cấp bách về nước. Do vậy, ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan đề nghị công dân Việt Nam tại Ba Lan và Lít-va ĐĂNG KÝ LẠI nguyện vọng về nước tại đường link:

https://docs.google.com/forms/d/1c7BCqAswvFYxjbyerYr9o9bFfjEXbpDxtiNJAcUcWBs/viewform?edit_requested=true

Lưu ý:

1. Mỗi công dân chỉ đăng ký 01 lần.

2. Công dân đăng ký cần nêu thời điểm đăng ký lần đầu tiên (ĐSQ sẽ kiểm tra, đối chiếu với thông tin trên hệ thống). Đây sẽ là một trong những căn cứ để ĐSQ tổng hợp, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. 

3. Công dân Việt Nam cư trú dài hạn tại Ba Lan / Lít-va hoặc chưa có nhu cầu thực sự cấp bách cần về nước trong thời điểm này vui lòng chờ đến khi các chuyến bay thương mại được mở lại, hoặc đăng ký các chuyến bay theo hình thức tự trả phí cách ly.

4. Đại sứ quán sẽ thông báo các thông tin về chuyến bay qua địa chỉ email sqbl.covid@gmail.com.

Trân trọng thông báo./.

ĐSQ VIỆT NAM TẠI BA LAN


Sửa lần cuối 2021-10-06 11:07:42

Bình luận

Bình luận qua Facebook