2015-06-30 11:49:08

Thông báo :Tọa đàm, Giới thiệu kinh doanh và đào tạo cơ bản ban đầu về ngành Nails.

Ảnh Minh họa.

Để hỗ trợ cho công đồng người Việt Nam tại Ba Lan có thêm những hiểu biết, kiến thức và có thể kinh doanh trong nghành Nails. Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan kết hợp với công ty ASEAN NAILS dự định tổ chức chuơng trình Tọa đàm, Giới thiệu kinh doanh và đào tạo cơ bản ban đầu về ngành Nails. Chương trình dự định có sự tham gia của các chuyên gia, giáo viên ngành Nails của các nước Anh, Đức, Séc.

  • Thời gian dự kiến: Trong tháng 7-2015. (Từ 1-2 tuần).

  • Địa điểm: TT TM ASG.

  • Miễn phí với nguời tham dự và đào tạo ban đầu. Nếu các học viên có nhu cầu nâng cao sẽ đuợc thực hành tại Ba Lan hay các nước Anh, Đức, Séc (phải trả phí).

Đối với các học viên sau đào tạo có chứng chỉ sẽ đuợc giới thiệu và tạo công ăn việc làm tại Ba Lan, hoặc tại Anh, Đức, Séc.

Do điều kiện cơ sở vật chất, giáo viên ban đầu còn hạn chế, luợng học viên khóa 1 nhận đào tạo bị hạn chế (khoảng15-20 người). Ưu tiên những người có tâm huyết phát triển ngành Nails tại Ba Lan.

Mọi thông tin và đăng ký đào tạo liên hệ:

Anh Chuyên: (0048) 729313973.

Anh Khang: (0048) 503452062.

Anh Vinh: (0048) 888145021. 

Sửa lần cuối 2015-06-30 11:55:44

Bình luận

Bình luận qua Facebook