2017-04-30 00:57:39

Về chi phí ngân sách của Ba Lan năm 2016


Nhà nước không có tiền của mình. Nhà nước chỉ chi các số tiền thu được từ các công dân hay số tiền họ vay trước cho vào ngân sách.

Từ sáu năm nay, Diễn đàn Phát triển Công dân (FOR - Forum Obywatelskiego Rozwoju) do ông Leszek Balcerowicz phụ trách, hàng năm đều công bố số tiền nhà nước chi tính theo bình quân đầu người cho mỗi công dân.

Chi phí vẫn tăng lên mỗi năm

Hôm 28/4/2017, FOR công bố con số chi phí của năm 2016 là gần 800 tỷ zł, tức nhà nước chi cho mỗi người dân bình quân là 20 214 zł, tăng thêm 2 196 zł so với 6 năm trước. Năm 2011 con số chi bình quân là 18 018 zł.

Theo giải thích của FOR thì một phần có việc tăng trên (hơn 820 zł) là do giá cả tăng, nhưng phần lớn của số tăng (gần 1400 zł) là do tăng chi phí thực. Nhưng có một điểm tốt là khuynh hướng giảm chi phí công so với thu nhập quốc dân. Năm 2011 chi phí công chiếm 43,8% thu nhập quốc dân, còn năm 2016 nó chỉ chiếm 41,2%. Đáng tiếc là lý do ở đây lại do giảm đầu tư công, FOR bổ sung.

Người Ba Lan kém hiểu biết về chi phí của nhà nước

Theo các điều tra nghiên cứu của FOR thì có đến 95% người Ba Lan không biết về chi phí của nhà nước, còn một số rất đông thì không biết nó gồm các khoản gì. Chỉ có 4% biết nhà nước chi bao nhiêu, 65% không trả lời được, còn 27% nghĩ là con số chi ít hơn con số thực đến hai lần. Hơn một phần tư số được hỏi nghĩ là chi phí hành chính là chi phí cao nhất. Trong thực tế nó chỉ chiếm 5% tổng chi phí, ít hơn chi tiền hưu và mất sức đến 6 lần

Nhà nước chi tiền của chúng ta ra sao?

Theo báo cáo của FOR thì trong năm 2016 tổng chi phí trả tiền hưu trí và mất sức, chi phí cho giáo dục và y tế chiếm hơn một nửa tổng chi phí của nhà nước. Nếu chia con số chi bình quân 20 214 zł cho mỗi người thì các khoản chi như sau:

* Tiền hưu và mất sức - 6345 zł

* Giáo dục - 2365 zł

* Y tế - 2207 zł

* Trợ cấp xã hội - 1676 zł (trong đó có 448 zł cho chương trình Rodzina 500+)

* Giao thông - 1638 zł

* Quân đội, cảnh sát, nhà giam, tòa án - 1407 zł

* Hành chính - 1072 zł

* Trả tiền lãi nợ công - 818 zł

FOR đánh giá thay đổi lớn nhất chi phí công so với các năm trước là do đưa ra chương trình Gia đình 500+, việc giảm phí trả lãi nợ công và do ước tính quá mức chi phí cho giao thông. Chương trình Gia đình 500+ khởi động vào tháng 4-2016 và phải đến năm 2017 ta mới có thể biết chi phí đầy đủ. Ngược lại, chi phí cho phục vụ nợ công đang giảm kể từ năm 2013 do mức lãi phần trăm giảm trong nền kinh tế của thế giới.

NHV (theo Gazeta.Next.pl)

Sửa lần cuối 2017-04-29 23:07:10

Bình luận


Bình luận qua Facebook