2018-02-08 13:01:11

Tóm tắt cuộc nói chuyện của sở thuế Piaseczno ngày 2018-02-02

 1. Cách xuất hóa đơn và ai bắt buộc phải đăng ký thuế VAT:

  • Những Cty có doanh thu lớn hơn 200 000 PLN / năm , bắt buộc phải đăng ký trả thuế VAT. Các Cty có doanh thu nhỏ hơn có thể đăng ký trả thuế VAT nhưng không bắt buộc, trước khi bán hóa đơn VAT bạn bắt buộc phải đăng ký với sở thuế (VAT-R).

  • Trong hóa đơn bán cần có các thông tin sau: Tên cty bán, địa chỉ pháp lý, ngày bán, nơi bán, số NIP, số lượng hàng, giá hàng, trị giá netto, VAT, brutto, số hóa đơn.
   Tương tự như vậy với người mua cũng phải có tên Cty, địa chỉ pháp lý, số NIP.

  • Muốn bán hàng sang EU bạn cần có VAT-5EU. Đi kèm với hóa đơn bán cho khách EU nếu bạn viết „VAT = 0” bạn cần biết khách đi xe gì, với biển số nào và cần kiểm tra xem số NIP của khách có đăng ký là khách EU hay không trên trang mạng của bộ tài chính: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl – tất cả các thông tin này đều cần khách ký, đóng dấu rồi kẹp cùng hóa đơn đi kèm của bạn.

  • Trên hóa đơn có thể viết bằng ngoại tệ nhưng cần phải quy đổi ra tiền PLN đặt biệt là tổng thuế VAT theo tỷ giá trung bình của ngân hàng trung ương đã đăng của ngày làm việc hôm trước.

  • Hóa đơn theo luật hiện hành thì không cần khách ký song để an toàn thì bạn nên ký vào phần của mình. Nếu khách trả muộn (ví dụ: chuyển khoản sau) thì nên yêu cầu khách ký là đã nhận hàng.

   • Nếu chúng ta viết hóa đơn sai:

     1. Nếu nhầm ở phần không dính dáng đến hàng hóa thì dùng „nota korygująca” để sửa sai,

     2. Nếu nhầm ở phần hàng hóa thì nhất thiết phải sử dụng „Faktura korygująca” để chỉnh sửa.

    • Giả sử khách đánh mất hóa đơn đã mua của bạn thì bạn không viết lại hóa đơn khác để thay thế mà chỉ in lại hóa đơn ở mục „Duplikat”. Hóa đơn „Duplikat” cần có chữ ký của khách là đã nhận và ngày in hóa đơn này.

    • Lưu ý là hóa đơn đã viết cho khách thì không được xóa nữa. Trong trường hợp khách trả lại hàng thì chúng ta viết hóa đơn „Faktura korygująca” và có thể viết thêm vì sao xuất hiện hóa đơn sửa này.

 2. Kasa Fiskalna – ai bắt buộc phải có, ai được miễn:

  • Cty có doanh thu thấp hơn 20 000 PLN/năm không có nhiệm vụ phải có kasa fiskalna nhưng bắt buộc phải có sổ bán hàng (ghi chép những hàng bán ra, giá bán).

  • Doanh nghiệp chuyên bán sỉ, mọi giấy tờ bán hàng đều được viết trên hóa đơn VAT (Faktura) cũng không có nhiệm vụ phải có kasa fiskalna.

  • Doanh nghiệp khi vượt quá doanh thu 20 000 PLN / năm trong vòng 2 tháng nhất thiết phải có kasa fiskalna kể từ lúc vượt tổng trên.

  • Sau khi mua máy „kasa fiskalna”, trong vòng 7 ngày bạn phải gửi thông báo để đăng ký với sở thuế. Chi phí mua „kasa” có thể trừ vào chi phí cty 90% giá mua nhưng không được vượt quá 700 PLN.

  • Theo quy định – chúng ta phải ấn nút báo cáo khi hết ngày làm việc nhưng khi hết tháng thì phải làm báo cáo tháng.

  • Máy kasa fiskalna phải có bảo dưỡng – 2 năm một lần theo quy định. Nếu chúng ta không thực hiện trách nhiệm này, khi bị kiểm tra sở thuế có thể đòi lại số tiền ta đã trừ vào chi phí khi mua kasa hoặc nếu kasa có sai nhầm thì sở thuế có thể không công nhận vì chúng ta không làm tròn nhiệm vụ bảo dưỡng máy.

  • Trong khi lắp đặt kasa fiskalna nhân viên serwis cần phải đưa toàn bộ thông tin về Cty của bạn mà đặc biệt là địa điểm bán hàng mà kasa sẽ làm việc. Một kasa fiskalna chỉ phục vụ cho một điểm bán hàng. Tất cả những thay đổi về địa điểm bán hàng hay Cty ngừng hoạt động đều cần báo và có sự đồng ý của sở thuế.

  • Mỗi kasa sau khi đăng ký, sở thuế sẽ cấp cho một số đăng ký mà chỉ kasa đó mới có.

  • Kasa chỉ cần đặt ở nơi tính hay thu tiền của khách do vậy ở kho không có nhu cầu đặt kasa.

  • Khi chuyển hàng nội bộ: chuyển từ kho ra quầy bán hàng hay giữa các kho với nhau thì cần có giấy chuyển hàng: „WZ – wydanie zewnętrzne”. Không nhất thiết phải viết hóa đơn.

 3. Cách quyết toán – liên lạc với sở thuế:

  • Tất cả mọi thông tin, các quy định về thuế cũng như cách thức thực hiện đều được đăng tải trên trang mạng www.mf.gov.pl của bộ tài chính.

  • Rất nhiều việc hiện nay chúng ta có thể giải quyết qua mạng Internet với điều kiện chúng ta phải có „profil zaufania” – hồ sơ tin cậy. Profil này có thể lập qua trang mang https://epuap.gov.pl/wps/portal và xác định qua ủy ban nhân dân, sở thuế,… hoặc qua một số nhà bank như PKO BP, BZWBK, Millenium,…

  • Khi có profil trên qua trang mạng www.epuap.gov.pl chúng có thể xin gia hạn giấy tờ tùy thân, kiểm tra xem cơ quan nơi mình làm việc có trả bảo hiểm (ZUS) đúng hạn hay không, đăng ký mác,…

  • Profil zaufania lập không mất tiền và có hạn 2 năm. Sau khi hết hạn ta cần kéo dài và được miễn phí.

  • Trên trang mạng của bộ tài chính chúng ta có thể tải về máy của mình tất cả các mẫu khai mà không cần phải đi ra sở thuế để lấy mẫu in sẵn.

  • Qua Profil zaufania chúng ta có thể gửi rất nhiều giấy tờ và mỗi khi gửi xong thì ta cần có UPO (urzędowe poświadczenie odbioru) – chứng nhận đã nhận giấy tờ của ủy ban. Ta có thể ghi lại UPO trên máy tính của mình hoặc in ra nếu có nhu cầu chứng minh rằng ta đã gửi giấy cho ủy ban nào đó.

  • Các bạn lưu ý là một số giấy tờ hiện nay các cơ quan chỉ nhận qua đường điện tử - ví dụ như giấy ủy quyền chung (pełnomocnictwo ogólne) của bộ tài chính. Họ chỉ nhận qua đường điện tử mà thôi.

  • Mọi sự thay đổi của Cty như thêm kho, thêm điểm bán hàng, thay đổi địa chỉ cty,… bạn chỉ có 7 ngày để báo với sở thuế.

 4. JPK_VAT – ai phải làm, ai được miễn và khi nào phải làm:

  • Tất cả các doanh nghiệp trả thuế VAT đều có trách nhiệm làm báo cáo JPK.

  • Bạn được miễn làm JPK nếu:

    1. Bạn chỉ bán loại hàng, dịch vụ được miễn thuế VAT

    2. Nếu doanh thu của cty thấp hơn 200 000 pln / năm và bạn không đăng ký trả thuế VAT

   • Báo cáo JPK cần nộp trước ngày 25 hàng tháng cho giấy tờ của tháng trước

   • JPK chỉ có thể gửi bẳng đường điện tử - nếu bạn tự làm kế toán thì có thể sử dụng link: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/wypelnij-i-wyslij

   • Không nộp báo cáo JPK bạn sẽ bị phạt thậm chí quy tội nếu tổng tiền vượt quá 10 000zł

   • Khi gửi JPK bạn có thể ký báo cáo này qua:

    1. Profil zaufania – hồ sơ tin cậy,

    2. Chữ ký điện tử (podpis elektroniczny),

    3. Dùng những thông tin cá nhân và những thông tin về thu nhập của năm 2016 (https://mikro-jpk.mf.gov.pl/ )

            

Sửa lần cuối 2018-02-08 12:30:10

Bình luận


Bình luận qua Facebook