2018-03-05 12:31:54

Thông báo mời tham dự buổi nói chuyện về hàng vượt trội trong kho và nhập hàng qua cảng Ba Lan.

Kính mời bà con tham gia cuộc gặp mặt với đại diện của bộ tài chính với các doanh nghiệp vùng Wólka Kosowska do hiệp hội Wólka Center phối hợp với đại diện bộ tài chính và KAS tổ chức. Nội dung chính sẽ bàn tới vấn đề HÀNG VƯỢT TRỘI TRONG KHO và các thủ tục về việc NHẬP KHẨU tại cảng biển BA LAN.
Phía bộ tài chính, KAS gồm các đại diện:
- ông Piotr Dziedzic, vụ trưởng vụ phòng chống tộiphạm kinh tế, bộ tài chính,
- ông Piotr Pogorzelski, vụ phó vụ hải quan, bộ tài chính,
- ông Akadeusz Łaba, tân trưởng phòng KAS tỉnh Mazowieckie,
- đại diện các phòng quản lý thuế (IAS) tại Gdańsk và Szczeciń.
Thời gian: 13h00 ngày 7 tháng 3 năm 2018
Địa điểm: Sảnh ASG
Chương trình:
1. Mở đầu chương trình - Piotr Dziedzic
2. Các vấn đề hiện tại và vấn đề xử lý hàng hóa vượt trội - Piotr Dziedzic
3. Nhập hàng hóa tại Ba Lan - Giới thiệu - Mở đầu - Piotr Pogorzelski
4. Thông tin cụ thể về việc nhập hàng hóa tại cảng biển Ba Lan - Đại diện Phòng Quản lý Thuế (IAS) tại Gdańsk và Szczeciń
5. Các vấn đề khác - Piotr Dziedzic, Akadeusz Łaba

Buổi gặp gỡ sẽ có phiên dịch tiếng Việt và tiếng Trung.

Hiệp hội Wólka Center kính mong bà con tới tham gia đông đảo để cập nhật thông tin trực tiếp từ phía bộ tài chính.
Mọi câu hỏi có thể inbox gửi tới hiệp hội, chúng tôi sẽ chuyển tới bộ tài chính.

Hiệp hội Wólka Center

Sửa lần cuối 2018-03-05 12:00:29

Bình luận


Bình luận qua Facebook