2018-10-11 11:29:54

Cuộc gặp giữa KAS và Hiệp hội WKC ngày 10/10/2018.

Ngày 10.10.2018 đã diễn ra buổi gặp mặt của các đại diện KAS và Hiệp hội WKC.

Hai bên trao đổi, tìm kiếm giải pháp sao cho các doanh nghiệp khu Wolka có thể hoạt động hợp pháp và có hiệu quả. Đại diện Hiệp hội tiếp tục kêu gọi KAS thay đổi hình thức kiểm tra do tình hình hoạt động của các doanh nghiệp ngày càng kém, đại diện KAS cho rằng trước mắt chưa thể có quyết định thay đổi do chưa có thông tin cụ thể về những chuyển biến tốt, mạnh và có xu thế bền vững.

KAS cho biết thường có các quyết định cụ thể vào khoảng ngày 26 hàng tháng khi mà các thông số về thu thuế đã được nhìn thấy tương đối đầy đủ.

Hai bên thống nhất tuyên truyền tăng cường sử dụng split payment. KAS nói rằng mức độ sử dụng split payment chắc chắn có ảnh hương đến hình thức, quy mô kiểm tra và để nghị Hiệp hội thăm do bao nhiêu phần trăm doanh nghiệp và bao nhiêu phần trăm doanh số của mình có thể ( có ý định ) sử dụng split payment.

Một điểm kiểm tra của KAS tại Wólka Kosowska.

KAS cũng đề nghị Hiệp hội thăm dò bao nhiêu phần trăm ( hoặc bao nhiêu ) doanh nghiệp (khu Wolka ) có ý muốn nhập khẩu trực tiếp vào Ba Lan để có thể can thiệp mạnh về các giải pháp hỗ trợ. KAS đề nghị tổ chức cuộc gặp mặt giữa KAS và các đại diện các công ty trực tiếp buôn bán tại khu vực Wolka ( 10h sáng thứ 6, 19.10.2018) tại trụ sở của họ tại phố Jagielonska, Số lượng tham dự khoảng 18 người.

KAS nhấn mạnh, nếu lần này có châm chước gì ( thay đổi hình thức kiểm tra ) thì đó sẽ là lần cuối cùng, sau đó mọi sự trao đổi, đề nghị sẽ không còn ý nghĩa nữa, họ sẽ làm đến cùng vì đó là chính sách của nhà nước Ba Lan.

Đại diện Hiệp hội phản ánh ý kiến của một số doanh nghiệp về hình thức kiểm tra và mức độ phạt không tương xứng với mức độ vi phạm, KAS đồng ý để đại điện Trung tâm thương mại có thể có mặt trong khi kiểm tra. KAS cho rằng mức độ phạt không trái quy định cho phép ( từ 200 đến 4200pln) và theo phân tích của họ 1 số lượng lớn hàng tại Wolka không có nguồn gốc chính đáng.

Kết thuc cuộc gặp Đại điện 2 phía khẳng định tiếp tục đối thoại và tìm khả năng giải quyết mọi vấn đề.

WK ngày 11/10/2018.

Tin tg Hiệp hội WKC,

Sửa lần cuối 2018-10-11 12:30:56

Bình luận


Bình luận qua Facebook