2018-10-19 15:19:41

Phiếu bầu cử sẽ như thế nào?

*

*


Ngày 21-10-2018 là ngày bầu cử chính quyền tự quản các cấp:
- Hội đồng tự quản cấp xã (gmina) hay khu phố (dzielnica)
- Hội đồng tự quản cấp huyện (powiat) hay thành phố tương đương.
- Nghị viện cấp tỉnh (sejmik województw)
- Xã trưởng, huyện trưởng, thị trưởng thành phố (wójta, burmistrza, prezydenta miasta)
Thời gian bầu cử: từ 7h00 sáng đến 21h00.
Phiếu bầu, tùy thuộc số ứng cử viên sẽ có kích thước khác nhau hay cách in khác nhau.
Tùy theo việc nơi ở của người đi bầu, họ sẽ nhận 3 hay 4 phiếu bầu. Ủy ban Bầu cử Quốc gia (Państwowa Komisja Wyborcza - PKW) đã hướng dẫn phiếu như thế nào là hợp lệ:
+ trong bầu cử hội đồng chính quyền xã và thành phố  (gmina i miasto) dưới 20 nghìn dân trong các vùng một danh sách bầu (jednomandatowe okręgi wyborcze), đánh một dấu „x” vào ô bên trái cạnh tên ứng viên.
+ ở các xã (khu phố) và thành phố trên 20 nghìn dân, trong bầu cử vào hội đồng huyện và nghị viện tỉnh, đánh một dấu „x” vào ô vuông bên trái tên một ứng viên của một danh sách chọn trong số nhiều danh sách bầu.
+ trong bầu cử chủ tịch các cấp, đánh một dấu „x” vào ô vuông bên trái tên một ứng viên.
PKW thông báo: dấu „x” ít nhất là hai đường cắt nhau trong khung hình vuông. Tất cả các ký hiệu khác ngoài dấu này như hình vẽ, viết thêm ... sẽ làm phiếu thành không hợp lệ.

Ở Vác-sa-va, người đi bầu sẽ nhận được bốn phiếu bầu:
- Nghị viện tỉnh Mazowiecki – tên ứng viên in trên nền xanh da trời. Phiếu bầu có 1 lỗ tròn ở góc trên bên phải.
- Hội đồng quận: tên ứng viên in trên nền vàng. Phiếu bầu có 2 lỗ tròn ở góc trên bên phải.
- Hội đồng thành phố - tên ứng viên trên nền xám. Phiếu bầu có 3 lỗ tròn ở góc trên bên phải.
- Thị trưởng thành phố (danh sách có 14 ứng cử viên): tên ứng cử trên nền màu hồng. Phiếu bầu có 4 lỗ tròn ở góc trên bên phải.
Phiếu hợp lệ chỉ có một chữ „x” bên cạnh tên ứng viên.
Có một ngoại lệ – và là ngoại lệ duy nhất, khi trên phiếu có thể có nhiều dấu „x” hơn mà phiếu vẫn hợp lệ. Đó là trong phiếu bầu hội đồng quận, hội đồng thành phố Vác-sa-va hay nghị viện (các phiếu có từ một đến ba lỗ tròn bên phải). Khi ta điền nhiều hơn một dấu „x” trong tên các ứng cử viên của một danh sách (điều này rất quan trọng! )– thì người ta coi phiếu đó bầu cho ứng viên có đánh dấu „X” và đứng cao nhất trong danh sách này. Tuy nhiên tốt nhất không nên làm việc này.
Ví dụ trong hình vẽ phiếu bầu có 3 dấu „x” nhưng coi là hợp lệ là bầu cho ứng viên số 4 của danh sách bầu cử thứ 3.

QV (theo: https://dzienniklodzki.pl/wybory-2018-jak-beda-wygladac-karty-do-glosowania-gdzie-postawic-krzyzyk-zeby-glos-byl-wazny-ile-wyborca-dostanie-kart/ar/13488607)
Sửa lần cuối 2018-10-19 14:44:27

Bình luận


Bình luận qua Facebook