2018-11-22 09:03:31

Ba Lan: Sửa đổi luật về thuế thu nhập cá nhân PIT đã có hiệu lực


Tổng thống đã ký sửa đổi Luật về thuế thu nhập cá nhân (PIT), nó làm đơn giản việc khai thuế hàng năm và chuyển cho cơ quan thuế trách nhiệm điền bản khai này cho mọi người  - Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Ba Lan thông báo hôm thứ tư ngày 7-11-2018.
Như vậy, ngoài cách khai mẫu PIT thông thường do mọi người tự làm cho đến nay, Cơ quan Thuế Hành chính KAS sẽ tự điền bản khai thuế hàng năm cho mọi người, không cần mỗi công dân phải đề nghị. Bản khai này của KAS làm mỗi người có thể xem trên trang mạng Portal Podatkowy từ ngày 15-2 hàng năm.
Có thể khai PIT riêng, làm cùng với vợ hoặc chồng hay như người một mình nuôi con.
Bản khai do KAS làm ta có thể kiểm tra hay chấp nhận nó không cần sửa. Đối với các bản khai PIT-37 và PIT-38 ta có thể không cần làm bất cứ một động tác gì nữa – khi hết hạn nộp bản khai thì bản khai do KAS làm sẽ được tự động nộp coi như ta đã nộp bản khai PIT. Mỗi người có thể sửa đổi thông tin cá nhân chưa có trong bản khai của KAS, ví dụ như cho số tài khoản ngân hàng để phòng thuế trả lại số tiền ta đã nộp thừa.. Nếu ai không thích có thể không chấp nhận bản KAS làm rồi tự khai và nộp.
Bản khai PIT thuế năm trước do KAS làm có trên mạng từ ngày 15-2 đến 30-4 năm sau đó.

QV (theo https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/prawo-i-podatki/uproszczenia-w-pit-podpisane-przez-prezydenta/t70sm2b)
Sửa lần cuối 2018-11-22 08:27:44

Bình luận


Bình luận qua Facebook