2018-11-30 16:14:01

Ba Lan - Hộ chiếu mới 2018 „Chúa Trời, Danh dự, Tổ quốc”

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Độc lập Ba Lan 11.11.1918 – 11.11.2018, từ 05.11.2018 Bộ Nội vụ và Hành chính đã cho ấn hành Hộ chiếu mới. Trên một trong những trang đầu của Hộ chiếu lần này, có in dòng chữ „Chúa Trời, Danh dự, Tổ quốc” – „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Khẩu hiệu này, lần đầu tiên được in trên quân kỳ của các Đơn vị thuộc các Lực lượng vũ trang Ba Lan ở Phương Tây, theo lệnh của Tổng thống Cộng hòa từ 15 tháng mười 1943. Dòng chữ này đã trở thành châm ngôn, được đưa vào như là yếu tố của lá cờ của các Đơn vị thuộc các Lực lượng vũ trang Cộng hòa Ba Lan, theo quy định tại Điều 14 khoản 3 của Đạo luật ra ngày 19 tháng hai 1993 về các dấu hiệu của các Lực lượng vũ trang Cộng hòa Ba Lan.

Tuy nhiên, mẫu mới của Hộ chiếu không làm vừa lòng mọi người. Có câu hỏi đặt ra rằng, vì sao châm ngôn của Quân đội Ba Lan lại có trong giấy tờ thường dân. Nhiều người lại hỏi: Liệu có thể không có từ Chúa Trời? Song, trong Dân mạng cũng có người bình luận „Chúng ta là Nước Công Giáo, do đó Tôi không thấy điều gì sai, khi trong Hộ chiếu có viết châm ngôn „Chúa Trời, Danh dự, Tổ quốc”.

Nguyễn Quỳnh GiaoTheo GAZETA.PL WIADOMOŚĆ, Strefa Biznesu GAETA Pomorska

Sửa lần cuối 2018-11-30 16:14:57

Bình luận


Bình luận qua Facebook