2019-03-20 16:42:56

Chất châu Âu đối với Ba Lan

Đối với Ba Lan, chất châu Âu - đó là đời sống của người Ba Lan tốt hơn.

Điều này đã được xác nhân tại Công ước bầu cử của Đảng Pháp luật và Công lý – PiS – Đảng cầm quyền tại Ba Lan, đang tham gia Vận động bầu cử Nghị viện châu Âu tại Ba Lan.

Hy vọng rằng, với khẩu hiệu Ba Lan trái tim của châu Âu, cùng năm gói hứa, Bản tuyên bố châu Âu gồm 12 tiền đề, như 12 ngôi sao trên cờ EU, trong Vận động bầu cử, sẽ trở thành chương trình hành động sau bầu cử của Ba Lan. Sau đây là toàn văn Bản tuyên bố:

Tuyên bố châu Âu của Đảng Pháp luật và Công lý:

 1. Châu Âu của những giá trị

  Chúng ta sẽ hoạt động vì lợi ích đưa EU trở về những giá trị, mà những Người sáng lập ra Liên minh đã tuyên bố và làm cho những giá trị này trở thành nền tảng của Liên minh.

 2. Châu Âu của gia đình

  Chúng ta sẽ bảo vệ quyền giáo dục con cái của Cha mẹ.

 3. Sự ủng hộ của châu Âu dành cho nông thôn Ba Lan

  Chúng ta sẽ tích cực vận động cho diễn đàn EU về lợi ích của nông dân Ba Lan.

 4. Ngân sách tốt của EU dành cho Ba Lan

  Chúng ta sẽ đàm phán về ngân sách mới của EU có lợi cho Ba Lan.

 5. Thị trường tự do chung châu Âu

  Chúng ta sẽ bảo vệ sự đối xử bình đẳng của các hãng Ba Lan trên thị trường châu Âu.

 6. Biên giới châu Âu an toàn

  Chúng ta sẽ tiếp tục vân động có hiệu quả cho an ninh và cho bảo vệ các biên giới nội bộ của Liên minh.

 7. Châu Âu độc lập về năng lượng

  Chúng ta sẽ cố gắng hết sức mình, để đảm bảo cho Ba Lan và cho châu Âu an ninh năng lượng.

 8. Chất lượng sản phẩm như nhau trên toàn châu Âu

  Chúng ta sẽ đấu tranh để cho Người tiêu thụ trên toàn châu Âu được đối xử bình đẳng và được tiếp cận đến các sản phẩm và hàng hóa chất lượng như nhau.

 9. Châu Âu của những cơ hội bình đẳng

  Chúng ta sẽ vận động cho việc xóa bỏ các tiêu chuẩn kép trong cách cư xử của các Quốc gia thuộc khuôn khổ EU.

 10. Chính sách khí hậu của châu Âu công minh

  Chúng ta sẽ vươn lên, để cho chính sách khí hậu của Châu Âu chú ý đến các lợi ích Ba Lan.

 11. Phát triển bền vững là cơ sở của EU hùng mạnh

  Chúng ta muốn chính sách liên minh vững mạnh làm cơ sở cho sự phát triển nhanh và đoàn kết nhất trí của EU.

 12. Ngừng ngay nhập cư bất hợp pháp

  Chúng ta mong muốn châu Âu viện trợ tại những nơi xung đột. Chúng ta phản đối nhập cư bất hợp pháp.

Nguyễn Quỳnh Giao – Tổng hợp


Sửa lần cuối 2019-03-20 16:42:46

Bình luận


Bình luận qua Facebook