2019-04-18 05:40:59

Giá mới về việc gọi điện thoại đến các nước Liên minh Châu Âu UE


Cơ quan Thông tin điện tử (Urząd Komunikacji Elektronicznej -UKE) đã ra thông báo hôm 12-04-2019 về sự cần thiết của việc đưa ra bảng giá mới của các hãng điện thoại khi gọi trong UE. Ngày cuối cùng phải công bố là ngày 15-5-2019.

Theo các giải thích của UKE thì cho đến nay vấn đề này vẫn chưa được quy định, và bản thông báo chỉ gửi cho các hãng điện thoại. UKE nhấn mạnh sự cần thiết phải tuyên bố thay đổi một tháng trước khi đưa ra áp dụng.

Ví dụ, nếu hiện nay hãng tính giá gửi tin nhắn SMS từ Ba Lan đi Đức là 1,80 zł thì từ ngày 15-5-2019 tới giá nói trên không được đắt hơn 1 złoty brutto.

Các thay đổi trên chỉ liên quan đến các cuộc gọi từ Ba Lan tới UE và Khu vực kinh tế chung Châu Âu ( Europejski Obszar Gospodarczy), đến các chào hàng cho người dùng, đến các chào hàng tính theo đơn vị, giá gửi tin nhắn và gọi của các mạng di động và cố định. UKE nhấn mạnh không nên nhầm các giá này với việc roaming.

"Theo quyết định (EU) 2015/2120, sau đó là quyết định sửa đổi (EU) 2018/1971, các hãng quốc gia cung cấp dịch vụ điện thoại và tin nhắn đi các nước trong Liên minh phải áp dụng mức giá điều chỉnh tối đa (taryfa regulowana), tức mức giá không vượt quá 0,19 euro (0,81 zł) cho một phút gọi và mức giá 0,06 euro (0,25 zł) cho một tin nhắn SMS. Các mức quy định nói trên ra tiền Ba Lan được tính theo tỷ giá trung bình của Nhgaan hàng Trung ương Châu Âu (Europejski Bank Centralny- EBC) công bố vào các ngày 15-1, 15-2 và 15-3-2019, phù hợp với quy định của UE" – thông báo viết.

Vậy việc gì sẽ đến với người thuê bao?

"Các thuê bao đang theo các giá như vậy trong ngày 15-05-2019: có thể chuyển miễn phí sang mức giá điều chỉnh tối đa ngay trong ngày đó. Những người không tuyên bố gì hôm ấy cũng sẽ phải tự động được chuyển sang sử dụng mức giá điều chỉnh tối đa trên vào ngày 15-07-2019" – thông báo viết.

Các thuê bao cũng phải được thông báo trước ngày áp dụng một tháng về việc thay đổi các điều kiện của hợp đồng áp dụng mức giá điều chỉnh tối đa, trong đó có quyền được chuyển sang dùng mức giá trên. Như vậy các hãng cung cấp dịch vụ điện thoại phải báo cho người dùng các điểm thuê bao được lợi khi chuyển sang dùng giá mới, mặc dù chính mình bị thiệt.

QV (https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/uke-o-nowych-stawkach-w-polaczeniach-zagranicznych-wewnatrz-ue/m9qq6h6?utm_source=detal_viasg_businessinsider&utm_medium=synergy&utm_campaign=allonet_detal_popularne&srcc=ucs&utm_v=2)

Sửa lần cuối 2019-04-18 05:40:06

Bình luận

Bình luận qua Facebook