2019-05-07 18:02:17

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Ba Lan

Ngày 06/05/2019, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức trang trọng Lễ

viếng và mở Sổ tang tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ

Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương

Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham dự Lễ viếng có tập thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán, Văn phòng Tùy viên

Quốc phòng, Văn phòng Thương mại cùng đại diện các tổ chức hội đoàn người Việt

Nam đang sinh sống và làm việc tại Ba Lan.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Đại sứ Vũ Đăng Dũng đã ôn lại những

công lao to lớn của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong sự nghiệp xây dựng và

bảo vệ đất nước; là người lãnh đạo kiên trung suốt đời phấn đấu vì độc lập, tự do

của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đại diện Văn phòng Tổng thống, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao Ba Lan và

nhóm Nghị sỹ hữu nghị Ba Lan – Việt Nam đã đến viếng và ghi Sổ tang bày tỏ tình

cảm tiếc thương và chia buồn sâu sắc đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam cùng

gia đình nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, đánh giá cao những đóng góp to lớn

của cố Đại tướng trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam.

Cùng ngày, đại diện nhiều Đại sứ quán trong Đoàn ngoại giao tại Ba Lan cũng đã

đến viếng và ghi Sổ tang tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh./.

Warszawa 07-0-2019.

Tin từ DDSQ VN tại Ba Lan.

Sửa lần cuối 2019-05-07 18:02:16

Bình luận

Bình luận qua Facebook