2019-05-20 09:46:48

Thông báo về bầu cử Quốc hội Châu Âu

Cuộc bầu cử Quốc hội Châu Âu sẽ được tiến hành vào Chủ Nhậtngày 26-05-2019, từ 7h00 đến 21h00.

Trong cuộc bầu cử này, chỉ có thể bầu cho một danh sách các ứng cử viên bằng cách viết một chữ “X” vào ô phía bên trái tên một trong các ứng cử viên của danh sách đó (tức chỉ ra việc ta ưu tiên cho ứng viên đó được chọn vào Quốc hội Châu Âu).

Khi ta viết chữ “X” vào các ô bên trái tên cho nhiều ứng cử viên hơn một người hay tên trên các danh sách khác nhau, hoặc không viết chữ “X” trong bất cứ một ô nào thì phiếu bầu sẽ không hợp lệ.

Dấu chữ “X” ít nhất là hai đoạn thẳng cắt nhau bên trong ô vuông bên cạnh tên.

Các cử tri có tên trong danh sách sẽ tự mình đi bầu ở nơi bỏ phiếu chỗ mình ở. Các điều chưa rõ về tham gia bỏ phiếu có thể hỏi ở Ủy ban Quận (hay thành phố).

QV (theo Ủy ban Bầu cử Ba Lan)

Sửa lần cuối 2019-05-20 09:45:06

Bình luận


Bình luận qua Facebook