2019-05-22 04:07:04

Sáu thay đổi quan trọng nhất trong chương trình 500 plus mới

Đơn xin cấp theo các nguyên tắc mới, không cần tiêu chuẩn về thu nhập, có thể nộp theo hai dạng: bằng giấy từ ngày 1-8-2019 hay bản điện tử từ ngày 1-7-2019.

Ngày 1-7 chương trình Rodzina 500 plus (mới sửa đổi) bắt đầu có hiệu lực. Tổng thống đã ký sửa đổi luật mở rộng hỗ trợ tài chính. Thay đổi quan trọng nhất là tiền sẽ cấp cho mọi trẻ em đến năm 18 tuổi. Nhưng đó không phải là thay đổi duy nhất. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu các thay đổi quan trọng nhất.

1. 500 plus cho mọi trẻ em không phụ thuộc vào thu nhập

Từ 1-7-2019: 500 zł sẽ cấp cho mọi trẻ em cho đến năm 18 tuổi. Sẽ không có tiêu chuẩn về thu nhập. Tiền sẽ cấp cho mọi gia đình có trẻ em, bất kể thu nhập ra sao.

Cho đến nay: Trợ cấp 500 zł chỉ cấp cho từ đứa con thứ hai trở đi. Muốn xin cho con đầu phải thỏa mãn điều kiện về tài chính, tức thu nhập bình quân trong gia đình không vượt quá 800 zł netto hay 1200 zł netto với gia đình có con khuyết tật.

2. Tiền sẽ trả lùi kể từ lúc được hưởng

Từ 1-7-2019: Từ lúc sinh con, gia đình đứa trẻ sẽ có ba tháng để nộp đơn. Ví dụ như khi trẻ sinh vào tháng 8 mà tháng 10 mới nộp đơn thì họ vẫn nhận đủ tiền kể từ ngày sinh.

Cho đến nay:Trợ cấp chỉ cấp từ tháng nộp đơn, kể cả cho trẻ mới sinh. Không tính lùi lại.

Năm 2019 có thể nộp đơn ở hai dạng: đơn trên giấy – từ 1-8-2019, và nộp qua mạng – từ 1-7-2019.

3. Tiền vẫn cấp liên tục khi cha hay mẹ mất

Từ 1-7-2019: Trẻ em vẫn được cấp 500 plus tiếp khi bố hay mẹ mất. Tiền sẽ do người thứ hai nhận.

Cho đến nay: Trong trường hợp trên người thứ hai phải nộp lại đơn theo tên mình.

4. Không cần các giấy chứng nhận các đòi tiền nuôi con (zaświadczenie o alimentach)

Từ 1-7-2019: Cha hay mẹ đơn thân nuôi con không cần nộp văn bản xác nhận đòi tiền nuôi con từ cha hay mẹ đứa trẻ nữa.

Cho đến nay: Trong trường hợp cha hay mẹ đơn thân nuôi con muốn nhận 500 plus phải nộp cam đoan đã đề nghị tiền nuôi con từ cha hay mẹ đứa trẻ. Nếu không có sẽ không được cấp.

5. 500 plus cho trẻ ở trại mồ côi

Từ 1-7-2019: Các trẻ đang ở các trung tâm chăm sóc-giáo dục, ví dụ ở trại trẻ mồ côi hay các trung tâm hỗ trợ gia đình cũng được cấp. Luật mới viết thêm số tiền trợ cấp này "đặc biệt dùng để hỗ trợ đặc biệt cho sự phát triển sở thích và tăng cơ hội được giáo dục và phát triển cho trẻ".

Cho đến nay: trẻ đang ở các trung tâm chăm sóc-giáo dục không được nhận 500 plus.

6. Quyết định sẽ gửi bằng e-mail

Từ 1-7-2019: Quyết định có cấp hay không cấp 500 plus sẽ gửi qua địa chỉ e-mail (có thể cũng tự đến nhận). Việc này nhằm làm giảm tình trạng quan liêu giấy tờ (biurokracja). Khi không nhận thông tin về trợ cấp cũng không bị mất khoản trợ cấp này.

Cho đến nay: Quyết định về 500 plus ra bằng văn bản và gửi bằng thư bảo đảm.

QV (https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/500-plus-na-pierwsze-dziecko-zmiany/00cgxn1)

Sửa lần cuối 2019-05-22 04:32:12

Bình luận


Bình luận qua Facebook