2019-10-25 09:29:27

Ba Lan: Hoạt động bảo vệ môi trường - Đổi điện thoại cũ lấy cây trồng

     Trong các ngày 23 đến 26/10/2019, ở Vác-sa-va có tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường. Nếu bạn mang một điện thoại hay máy tính bảng cũ không dùng nữa và đem đến phố Europejski 2C hay phố Postępu 14 nộp, bạn sẽ nhận được một cây trồng trong nhà. Chiến dịch do hãng Samsung tổ chức. Nó cũng được làm tại Poznań (phố 27 Grudnia 17/19) và Katowice (tại trung tâm thương mại CH Galeria Katowicka).

     Theo một nghiên cứu thì hiện nay các gia đình ở Ba Lan, trong các ngăn kéo tủ tổng số có khoảng 4 triệu các máy điện thoại cũ không dùng nữa, và nhiều người không biết việc tái sinh các đồ điện tử cũ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường.

QV (Nguồn:https://warszawa.naszemiasto.pl/oddaj-stary-telefon-i-wez-do-domu-rosline-w-warszawie-trwa/ar/c1-7394018?utm_source=facebook.com&utm_medium=dzieje_sie_w_warszawie&utm_campaign=telefon)

Sửa lần cuối 2019-10-25 09:33:16

Bình luận


Bình luận qua Facebook