2021-09-14 19:33:23

Cuộc giảm thuế lịch sử tại Ba Lan


Chính phủ Ba Lan vừa tiếp nhận dự thảo giảm thuế, được đề xuất trong khuôn khổ Chương trình Trật tự Ba Lan Polski Ład. Thủ tướng Ba Lan cho rằng, Trật tự Ba Lan Polski Ład đó là cuộc giảm thuế lịch sử. Các dự thảo có khả năng được Quốc hội thông qua thành Đạo luật, dự kiến bắt đầu có hiệu lực từ 01-01-2022.

Tăng khoản tự do thoát thuế lên đến 30 000 zł và nâng ngưỡng thuế thu nhập cá nhân lên 120 000 zł là những nội dung chính được tìm thấy trong chương trình Trật tự Ba Lan Polski Ład.

1. Dự thảo đưa vào khoản tự do thoát thuế mới, ở mức 30 000 zł (cho đến nay là 8 000 zł). Khoản này sẽ được áp dụng cho tất cả những Người đóng thuế đang chịu thuế trên những nguyên tắc chung (không phụ thuộc các khoản thu đạt được). Điều này có nghĩa rằng:

  • Những người có thu nhập đến 2 500 zł/tháng (30 000/12) sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Còn những người có thu nhập cao hơn, thì được giảm thuế, do không tính thuế cho phần thu nhập bằng khoản tự do thoát thuế này.

  • Ngoài ra, lương hưu và lương mất sức, nếu không vượt quá 2 500 zł mỗi tháng, cũng sẽ đựợc miễn thuế.

Từ đó, dễ dàng tính ra, việc tăng khoản tự do thoát thuế đến mức 30 000 zł sẽ mang lai cho mỗi Người đóng thuế số tiền được giảm thuế lên đến 5 100 zł zł mỗi năm, tức là 425 zł mỗi tháng.

Kết quả, việc tăng khoản tự do thoát thuế lên đến 30 000 zł là đạt cấp độ Châu Âu, đem lại bình đẳng cho tất cả mọi người.

2. Việc nâng ngưỡng thuế thu nhập cá nhân từ 85 528 zł lên đến 120 000 zł cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thuế. Ở Ba Lan, trong biểu thuế thu nhập có thang thuế thu nhập cá nhân 2 bậc tương ứng với 2 mức thuế suất 17% và 32%. Vì vậy phải dựa vào ngưỡng thuế để tính thuế. Khi tính thuế, thu nhập được chia thành 2 phần. Phần có giá trị bằng mức ngưỡng thuế, sẽ được tính với mức 17%, phần còn lại được tính theo mức 32%. Tất nhiên, các thu nhập thấp hơn ngưỡng thuế, nhưng không thuộc khoản tự do thoát thuế, đều phải nộp thuế ở mức 17%.

Qua 12 năm gần đây, lương trung bình đã tăng hơn 70%. Số người thuộc “tầng lớp trung lưu” tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, do ngưỡng thuế hiện hành thấp, đến nay là 85 528 zł, nên số người đóng thuế, phải chiụ thuế theo mức thuế suất 32% tăng lên, làm cho thưc chất lương tăng không đáng kể.

Nay ngưỡng thuế được nâng lên khá cao, đến 120 000 zł, làm cho số người đóng thuế theo mức thuế suất 32% giảm nhiều. Phần lớn họ được chuyển sang đóng thuế theo mức thuế suất 17%. Từ đó, khoản tiền thuế của họ giảm đi một lượng đáng kể. Tiền trong túi những người thuộc tầng lớp trung lưu sẽ nhiều hơn. Điều này hoàn toàn phù hợp với tiêu chí “giảm gánh nặng thuế cho tầng lớp trưng lưu” đã được đưa vào trong dự thảo.

Thống kê cho thấy, qua cải cách thuế tầm cỡ lịch sử này, có 18 triệu Người đóng thuế lợi dụng sự thay đổi, 16,5 tỷ zloty sẽ ở lại trong túi người Ba Lan và 90% người Ba Lan sẽ được hưởng lợi

----------------------------------------

Nguyễn Quỳnh Giao – Tổng hợpSửa lần cuối 2021-09-14 19:39:35

Bình luận

Bình luận qua Facebook