2017-08-03 13:19:17

Ba Lan: Ghi tên cho trẻ em 6 tuổi đi học như thế nào?

Ai có thể đi học lớp 1? Từ năm học 2016/2017 trẻ lên 7 mới bắt buộc phải đi học. Ngược lại, trẻ em lên 6 bắt buộc phải đi học vỡ lòng (lớp 0 – zierowka) hay cũng có quyền xin học lớp 1. Như vậy trẻ lên 7 bắt buộc phải đi học lớp 1, còn trẻ lên 6 có thể đi học lớp 1 nếu bố mẹ muốn.

Các phụ huynh có thể ghi tên cho con lên 6 vào lớp 1 nếu năm trước đó trẻ đã đi học vỡ lòng. Nếu trẻ không đi học thì phải đến Phòng khám tâm lý-sư phạm (Poradnia psychologiczno-pedagogiczna) xin cấp giấy chứng nhận là trẻ thỏa mãn đủ điều kiện đến trường.

Trẻ sẽ được nhận vào trường nào? Trẻ em lên 6 sẽ được nhận vào học nếu phụ huynh yêu cầu. Ở Ba Lan đã có quy định chia trường theo khu vực ở, vậy không có vấn đề gì về chỗ học cho trẻ, nếu trẻ em ghi tên vào lớp 1 của trường phụ trách khu vực mình ở (szkola rejonowa), và nếu bố mẹ nộp đơn đúng hạn quy định thì trẻ chắc chắn có chỗ học ở đấy, vì trường có trách nhiệm nhận tất cả trẻ sống ở khu vực nhà trường đảm nhiệm.

Nếu năm học trước, trẻ đã học lớp vỡ lòng ở một trường nào đó thì trẻ cũng có thể xin học lớp 1 tại đó nếu muốn, cho dù cả khi trường này ở ngoài khu vực nhà ở của trẻ em đó.


NHV (theo Dziennik Gazeta Prawna)

Sửa lần cuối 2017-08-03 11:28:48

Bình luận


Bình luận qua Facebook