2016-11-04 14:09:59

Một số thông tin về luật doanh nghiệp và đổi mới trong hệ thống tài chính, hình sự từ năm 2017 đối với các doanh nghiệp tại Ba Lan.

Nhu cầu có những hiểu biết tối thiểu trước khi thành lập doanh nghiệp cũng như nắm được các quy định cơ bản khi hoạt động trong môi trường kinh doanh là nhu cầu rất lớn trong cộng đồng người Việt tại Ba Lan nói chung và cộng đồng người Việt tại Vac-sa-va.

Nằm trong khuôn khổ hợp tác với Quỹ hỗ trợ người Việt tại Ba Lan, Văn phòng luật Biurolegal, Văn phòng kế toán KETOAN.PL đã trình bày một số những điểm mới trong luật doanh nghiệp 2017. Diễn giả Nguyễn Văn Oanh đã trao đổi, trả lời các băn khoăn, thắc mắc rất thiết thực của đông đảo khán thính giả vào ngày 29 tháng 10 tại trung tâm văn hoá Văn Lang.

Bài viết dưới đây nhằm tóm tắt những điểm chính đã được trình bày của diễn giả nhằm cung cấp đến tất cả các đối tượng quan tâm mà chưa có điều kiện tham gia trực tiếp buổi thảo luận. 

Ô. Nguyễn Văn Oanh

Một số thông tin về luật doanh nghiệp và đổi mới trong hệ thống tài chính, hình sự từ năm 2017 đối với các doanh nghiệp tại Ba Lan.

Các hình thức tổ chức doanh nghiệp

Chúng ta phân biệt các hình thức doanh nghiệp dựa trên chủ thể của doanh nghiệp:

a) Bởi cá nhân, thường là kinh doanh hộ cá thể

Ưu điểm:

- Đánh thuế thu nhập một lần

- Chi phí kế toán thấp ( khoảng 300 PLN)

Nhược điểm

- Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm với toàn bộ tài sản của mình. Ở đây tồn tại mối quan hệ không tách rời giữa chủ doanh nghiệp và cơ quan điều hành doanh nghiệp.

- Bắt buộc nộp ZUS (bảo hiểm xã hội), trong hai năm đầu là 465,28 zł/ tháng, sau đó là 1 121,52 zł.

b) Bởi các pháp nhân: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Những công ty trên hoạt động dựa trên luật doanh nghiệp. Các cổ đông là chủ các doanh nghiệp và cũng là các đối tượng hưởng các lợi nhuận trong quá trình kinh doanh. Tuy nhiên, trách nhiệm đối với các hoạt động điều hành tách rời khỏi yếu tố sở hữu và được quy về các hoạt động của bộ máy điều hành.

Ưu điểm:

- Giới hạn tính chịu trách nhiệm đối với chủ sở hữu ( chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm đến đúng mức giá trị tương đương với phần đóng góp hoặc cổ phần của mình). Trách nhiệm khác được quy định cho Hội đồng quản trị.

- Không có trách nhiệm nộp ZUS đối với chủ doanh nghiệp.

Nhược điểm:

- Nộp thuế lợi nhuận 2 lần– 19% đối với lợi nhuận thu được của doanh nghiệp và sau đó là 19%  đối với tài sản tăng thêm khi thanh quyết toán lợi tức.

- Phí kế toán hàng tháng cao hơn khoảng 200 zł. 

II. Những khoản thuế cơ bản

Thuế thu nhập cá nhân– PDOF.

Thuế được thanh toán đối với các cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động và đối với các cá nhân có kinh doanh hộ cá thể. Đối với các hộ kinh doanh cá thể, có một số hình thức thanh toán thuế như sau

Thuế khoán đối với nguồn thu – đây là hình thức quyết toán thuế đơn giản nhất đối với Cơ quan Thuế . Thuế được tính từ nguồn thu có báo cáo. Các hoá đơn mua hàng, các khoản chi phí không cần phải đưa vào bảng tính toán. Tuy nhiên, nhằm mục đích lưu trữ bằng chứng kinh doanh (ví dụ cho Phòng Hải quan … thì vẫn nên giữ các hoá đơn, chứng từ mua, chi này. 

Giới hạn nguồn thu trong năm 2016 là 150 000 euro (khoảng 636 555,00 zł) đối với hộ kinh doanh cá thể, công ty dân sự hoặc công ty cổ phần của cá nhân, nếu tổng tất cả các nguồn thu của tất cả các cổ đông không vượt quá 150 000 euro (khoảng  636 555,00 zł),

Các mức thuế khoán là: 20%, 17%, 10%, 8,5%, 3%.

Phổ biến nhất là:

8,5%:

Hoạt động dịch vụ, trong đó có các ngành nghề ăn uống có chứa đồ uống của độ cồn vượt quá 1,5%, trừ các trường hợp  1, 2, 5 i 6 và phụ lục số  2 của Luật,

Cho thuê, thuê lại, mướn hoặc các hợp đồng có tính chất tương tự , có liên quan đến các tài sản của kinh doanh hộ cá thể

3% :

a)

Từ ngành ăn uống trừ các trường hợp có kinh doanh đồ uống có độ cồn lớn hơn 1,5%

Thuế thu nhập 19% LINOWY – đây là hình thức đánh thuế đối với những cá nhân có nguồn thu từ hoạt động kinh doanh. 19% được tính không liên quan đến lợi nhuận thu được. Khi tính thuế theo hình thức này, cần giữ tất cả các chứng từ kế toán. Hình thức mở sổ theo dõi là Sổ theo dõi thu chi được tính thuế.  

bThuế đối với pháp nhân – 19%

Thu nhập = thu – chi phí

Theo quy định chung, đối tượng đánh thuế thu nhập là các nguồn thu nhập không kể đến nguồn gốc các nguồn thu mà thu nhập đó đạt được. Thu nhập là khoản dư ra sau khi trừ các chi phí đạt được thu nhập đó từ nguồn thu trong năm tài khoá. Nếu chi phí vượt quá nguồn thu thì phần vượt qua đó chính là khoản lỗ. Trong trường hợp đối tượng nộp thuế có thua lỗ, trong vòng năm 5 tiếp theo có thể được trừ vào khoản thu , chú ý là khoản trừ đó không được vượt qua 50% khoản lỗ trong bất kỳ năm tài khoá nào. (điều  7 Luật doanh nghiệp).

Từ 1.1.2017, khoản thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm từ 19% xuống 15%, liên quan đến các doanh nghiệp nhỏ, nguồn thu từ bán hàng (trong đó có thuế từ hàng hoá và dịch vụ) trong năm tài khoá trước đó không vượt quá 1,2 triệu euro.

c)Thuế giá trị gia tăng (PTU) – VAT – là khoản thuế đánh vào chuỗi giá trị hàng hoá, hoàn toàn không phụ thuộc vào thuế thu nhập, đây chính là nguồn thu lớn nhất của Kho bạc Nhà nước Ba Lan. Thuế này liên quan đến cả các cá nhân và các pháp nhân.

Đối với các hộ kinh doanh cá nhân sử dụng máy tính tiền và có vòng quay dưới 150 000 zł (trong năm 2016, 200 000,00 zt trong năm 2017) được miễn thuế này. Các doanh nghiệp vượt qua doanh thu này phải đăng ký trở thành đối tượng nộp thuế VAT.

Những hạn mức thuế chính bao gồm:

23% – chiếm 90% trong kinh doanh,

8%  ưu đãi I – bao gồm:

 - một số hang hóa liên quan đến nông nghiệp như cây ăn quả, cây giống, cây bụi, đất vườn, cá cảnh, phân bón,

- thuốc, sản phẩm dược và nhiều những chế phẩm y tế,

- xây dựng nhà cửa

5% ưu đãi II – bao gồm:

- giao đồ ăn sắn hoặc các sản phẩm thực phẩm

- các sản phẩm nông nghiệp.

Thuế suất  0 % – đối với xuất – nhập khẩu và vận chuyển trong Hội đồng chung Châu Âu 

Hồ sơ kiểm tra một cửa thống nhất (JPK).

Trên cơ sở các quy định về JPK, Cơ quan kiểm tra sẽ nhận được báo cáo từ các công ty ( thông qua kế toán ) bao gồm các dữ liệu kế toán tài chính của các công ty qua hệ thống điện tử.

Dự thảo quy trình JPK được chia làm 7 phần:

● 1 – Sổ kế toán,

● 2 – Sao kê tài khoản ngân hàng,

● 3 – Kho,

● 4 – Báo cáo mua, bán, VAT

● 5 – Hóa đơn VAT,

● 6 – Sổ tổng hợp thuế các nguồn thu và chi,

● 7 – Báo cáo các nguồn thu.

Từ 1 tháng 7 năm 2016, các doanh nghiệp lớn sẽ phải thực hiện JPK . Đó là các doanh nghiệp có trên 250 công nhân, quay vòng tren 50 triệu euro  một năm hoặc những công ty có báo cáo tài khóa có tài sản vượt 43 triệu euro.

Từ 1 tháng 1 năm  2017  những đối tượng nộp thuế vừa và nhỏ sẽ phải thực hiện  JPK bao gồm các doanh nghiệp có trên 10 nhân viên, có nguồn thu trên 2 triệu  euro)

Từ 1 tháng 1 năm 2018  những doanh nghiệp nhỏ có sử dụng không quá 9 nhân viên cũng phải thực hiện JPK.

Theo Bộ tài chính, JPK giúp tránh được tình trạng trốn thuế, hỗ trợ các hoạt động kiểm tra doanh nghiệp một cách hiệu quả và tạo nguồn thu cho kho bạc nhà nước. Đồng thời, đối với các doanh nghiệp, các hoạt động kiểm tra cũng dễ dàng và thuận lợi hơn không còn gây trở ngại về mặt thời gian và tốn kém về vật chất như trước đây.

Từ thông tin của bộ Tài chính, vào tháng 1 năm 2017, có khoảng 140 nghìn công ty vừa và nhỏ gia nhập hệ thống JPK. ( Họ sẽ cung cấp các báo cáo mua bán VAT vào hệ thống thống nhất. Vào tháng 1 năm 2018 JPK  sẽ được tiến hành với tất cả các doanh nghiệp còn lại, khoảng  1,4 triệu công ty. Từ tháng 7 năm 2018, tất cả các công ty nhỏ tức là  khoảng 600 nghìn các doanh nghiệp tiếp theo sẽ thực hiện JPK . 

Các hình phạt thuế VAT

Theo dự thảo luật ngày 22 tháng 9 năm 2016 về thay đổi luật thuế từ hàng hóa và dịch vụ và một số các luật khác của Bộ Tài chính, trong trường hợp người nộp thuế báo cáo thuế VAT cần nộp ít hơn so với thực tế phải nộp thì ngoài số thuế phải nộp theo đúng quy định, còn chịu phạt 30% số thuế nộp thiếu.

Trách nhiệm nộp thuế bổ sung cũng được quy định với những đối tượng không báo cáo thuế hoặc không nộp số thuế phải nộp. Dự thảo đề xuất hình thức phạt 100% đối với những đối tượng xuất hóa đơn khống hoặc làm giả hóa đơn.

Thay đổi luật hình sự theo yêu cầu của các ủy ban Tài chính:

Đối với việc làm giả các hóa đơn , hình phạt là tù từ 6 tháng đến 8 năm,

Nếu giá trị hóa đơn từ 1 triệu zł  đến 5 triệu PLN – từ 3 đến 15 năm tù,

Nếu quá 5 triệu zł – từ 5 đến 25 năm.

Hình phạt tài chính là phạt tiền đến 74 triệu zł (số liệu có thể thay đổi). Mức độ hình phạt phụ thuộc vào giá trị số tiền làm sai, giá trị hàng hóa và dịch vụ trên các hóa đơn giả mạo.

Bộ Tư pháp cũng động viên:  „Không một doanh nghiệp trong sạch nào bị kết tội đối với những lỗi vô tình hoặc không mong muốn trong hóa đơn VAT (...) Các hình phạt nặng chỉ liên quan đến các đối tượng làm giả hóa đơn với lượng lớn trong các doanh nghiệp có tổ chức và hoạt động với mục đích làm giả hóa đơn.” – Một nhân viên ủy ban tài chính đã công bố như vậy.

Lời khuyên của diễn giả:

- Nếu bạn hoạt động trong lĩnh vực ăn uống, hãy mở hộ kinh doanh cá thể (jednoosobowa  działalność gospodarcza)

- Nếu bạn buôn bán giày dép , hàng vải , hãy mở công ty trách nhiệm hữu hạn (sp. z o.o)

- Nếu bạn là đối tượng nộp thuế VAT: khi mua hàng hóa, hãy kiểm tra xem đối tác bán hàng có là đối  tượng nộp thuế đang có giá trị không. Nơi kiểm tra: https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/  Sau đó in và kèm vào hóa đơn mua hàng VAT.

- Đề nghị người bán hàng cho phiếu xuất kho

- Làm phiếu nhập kho trong hệ thống nội bộ

- Thanh toán tiền hàng qua chuyển khoản

- Giữ lại các hóa đơn vận chuyển

- Đặt hàng qua email và giữ lại các thông tin này làm bằng chứng về giao dịch mua bán

 Nguyễn Văn Oanh - Văn phòng Luật BIUROLEGAL - 514 514 518, Văn phòng Kế toán KETOAN.PL – 22 708 98 08

Sửa lần cuối 2016-11-04 13:10:57
  • lật Oliveira lật Oliveira xin chào bạn trong tình trạng khó khăn về tài chính ??? và bạn cần vay tiền để bắt đầu một doanh nghiệp, trả nợ của bạn hoặc cho thuốc của bạn ?? nếu có, xin kết nối với bà Stella Rene Giám đốc điều hành của bà Stella Firm Rene vay công ty của mình là an toàn, bảo mật và đáng tin cậy tại cùng một thời gian, vì đó là công ty nơi tôi chỉ cần tiền mặt vay 120,000,00 và nó đã thành công và trong thực tế của tôi ước mơ đi qua hôm nay, tôi muốn sử dụng phương tiện truyền thông này để thông báo cho những ai đang có nhu cầu vay vốn để kết nối với email bên dưới {mrsstellareneloanfirm1@gmail.com} thử nghiệm và tin tưởng. lật Oliveira 2017-01-02 10:23:57
  • SERGEY YAKUBOVA SERGEY YAKUBOVA CHO VAY OFFER giá cả phải chăng KHÔNG phí trả trước Chào bạn, nhu cầu tài chính của bạn là gì? Chúng tôi đưa ra các khoản vay từ tối thiểu là $ 2,000.00 đến tối đa là $ 100,000,000.00 với thời gian thoải mái, có khoảng 1-30 năm với lãi suất rất giảm 3%. Bạn có cần một khoản vay kinh doanh? Bạn có cần một khoản vay cá nhân? Bạn muốn mua một chiếc xe hơi? Bạn có muốn tái tài trợ? Bạn có cần một khoản vay thế chấp? Bạn có cần một lượng vốn lớn để bắt đầu đề xuất kinh doanh hay mở rộng của bạn? Bạn đã mất hy vọng và nghĩ rằng bạn không có cách nào ra ngoài, và gánh nặng tài chính của bạn vẫn còn tồn tại? Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để có thể hợp tác kinh doanh Liên lạc với chúng tôi qua email: constantloanfirm@gmail.com 2017-01-06 22:05:11

Bình luận


Bình luận qua Facebook