2017-02-28 22:07:13

Ba Lan: Ra đa chụp ảnh tốc độ xe (fotoradar) sẽ hoạt động trở lại

       

Trong vòng vài tháng tới các ra đa chụp ảnh xe (fotoradar) sẽ hoạt động trở lại, riêng ở Vác-sa-va có khoảng 30 cái. Các nghiên cứu của Xí nghiệp đường giao thông thành phố (ZDM) cho thấy trong thời gian bỏ hoạt động vừa qua, có khoảng từ 28 đến 85% lái xe đã vượt tốc độ cho phép ở đó. Thời gian tới các fotoradar sẽ không do Dân phòng (Straz Miejska) quản lý nữa mà sẽ do hãng CANARD phụ trách. Nếu đã vi phạm bị chụp ảnh thì ta phải nộp tiền phạt theo hai cách, đó là nhận tiền phạt và điểm phạt, hay chỉ nhận số tiền phạt cao hơn và không khai người lái. Để biết số điểm phạt mình đang có hiện nay ta phải ra đồn cảnh sát, nhưng từ 1/4/2017 ta có thể vào trang mạng obywatel.gov.pl để tự kiểm tra, sẽ có thông tin về số điểm phạt, ngày và địa điểm xảy ra vi phạm gần nhất, số xe và tên chủ xe.

NHV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2017-02-28 21:08:47

Bình luận


Bình luận qua Facebook