2017-06-15 04:05:41

Các khoản nộp cho Bảo hiểm Xã hội tại Ba Lan

*

 FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) – Quỹ Bảo hiểm quyền lợi của người lao động khi chủ thuê phá sản, không có khả năng chi trả các khoản tiền chủ có trách nhiệm trả cho người lao động. Áp dụng cho một số các chủ thuê lao động.

FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych): Quỹ trả tiền cho người lao động sinh sau ngày 31-12-1948 và làm việc trong các điều kiện đặc biệt, ví dụ các công việc có nhiều nguy cơ cho sức khỏe, nếu làm lâu năm có thể bị các thương tật vĩnh viễn, điều kiện làm việc khắc nghiệt...ZUS có danh mục các công việc này. Các công việc bình thường thì chủ không phải nộp.

Cộng tất cả các số trong cột 2 là tổng số tiền người lao động và chủ thuê phải nộp cho Bảo hiểm Xã hội

NHV (theo zus.pl)

Sửa lần cuối 2017-06-15 02:15:11

Bình luận


Bình luận qua Facebook