2018-03-20 05:22:39

Giao thông Ba Lan: Chúng ta có quyền ghi hình khi bị dừng xe hay kiểm tra giao thông không?

Có một số vụ dừng xe hay kiểm tra trên đường sẽ dẫn tới việc Tòa án phải phân xử. Khi đó nếu có các băng ghi hình ta sẽ có thêm một số chứng cớ có thể giúp mình khi phải ra tòa. Vậy trong hoàn cảnh nào ta có thể ghi hình cách làm việc của các nhân viên công vụ? Luật có cho phép không? Họ có quyền cấm chúng ta ghi hình hay không?

Câu trả lời là được với các điều kiện sau:

- Trước khi bạn ghi hình, bạn phải báo trước cho cảnh sát.

- Việc ghi của bạn không được cản trở vụ kiểm tra.

- Cảnh sát không có quyền buộc bạn xóa đoạn băng đã ghi

- Có thể công bố đoạn băng đã ghi trên Internet không? Muốn làm, bạn phải làm mờ mặt nhân viên cảnh sát và thay đổi giọng của họ để cảnh sát thành một người vô danh. Lý do là điều 81 Luật về quyền tác giả và các quyền liên quan buộc người công bố tư liệu phải được sự đồng ý của người có mặt trên tư liệu, do vậy khi công bố mặt nhân viên cảnh sát, ta phải chịu trách nhiệm dân sự về việc vi phạm quyền riêng tư của họ.

- Đoạn băng ghi có thể dùng vào các việc gì? Nó có thể dùng làm chứng cớ khi có đâm xe hay cảnh sát đã vi phạm thủ tục khi tiến hành kiểm tra.

- Cảnh sát không có quyền đòi hỏi bạn phải có đồng ý của họ khi ta ghi hình (formularz zgody) hay phải có thẻ nhà báo…

Chúng ta còn có quyền ghi hình ai nữa? Có quyền thu hình cả công an, thanh tra giao thông hay dân phòng (straz miejska), trừ các nhân vật trọng yếu (osoba publiczna).

QV (theo Onet.pl)

Sửa lần cuối 2018-03-20 04:50:59

Bình luận


Bình luận qua Facebook