2019-11-28 20:43:36

Ba Lan: Thay đổi luật giao thông từ 6/12/2019 tới: hành lang cứu hộ (korytarz życia) và đi luân phiên (jazda na suwak) sẽ có hiệu lực

Việc sửa đổi các quy định đưa việc đi luân phiên và tạo ra hành lang cứu hộ sẽ áp dụng từ hôm 6/12 tới. Trong danh sách Luật công bố hôm 14-11 vừa qua về sửa đổi Luật giao thông có các quy định mới cho lái xe. Do vậy, sau 21 ngày từ thời điểm đó, tức hôm 6/12 này các lái xe phải tuân thủ các điều trên.

1.Trách nhiệm thứ nhất liên quan đến các xe đi trên đường có ít nhất hai làn xe về một hướng. Khi bị tắc đường, lái xe có trách nhiệm tạo ra hành lang cứu hộ cho các xe cấp cứu nếu có. Để tránh tình huống mà không ai biết phải rẽ ra sao, Bộ Cơ sở hạ tầng (Ministerstwo Infrastruktury) đã chuẩn bị bản hướng dẫn cụ thể. Nguyên tắc rất đơn giản: „Trên đường có nhiều làn xe, các xe đang đi làn trái tạt vào bên trái, tất cả các xe khác dạt sang phải”. Nên nhớ là đối với các lực lượng cứu hộ, mỗi giây sớm hơn là tăng cơ hội cứu sống mạng người khi có tai nạn.


2. Minh họa việc đi luân phiên có phức tạp hơn. Theo đó, các lái xe đang đi trên làn xe không kết thúc có trách nhiệm nhường một xe đang đi ở làn xe không đi tiếp được nữa. Nếu hai làn xe bị mất, lái xe đang đi trên làn có thể đi có trách nhiệm nhường hai xe ở các làn kia.

Có một điều quan trọng là luật ghi  „việc đi luân phiên cũng có hiệu lực khi tốc độ bị giảm đáng kể (…)". Điều này trong thực tế có thể được mỗi người hiểu khác nhau. Tình huống tắc đường thì việc áp dụng là hiển nhiên, nhưng ví dụ như trên một đoạn đường cao tốc đang sửa chữa tốc độ cho phép là 140km/h, thì việc tốc độ giảm đi còn 80km/h chẳng hạn thì với một số lái xe có thể coi là tốc độ giảm đáng kể, nhưng với một số khác thì coi là không sao.


QV

Sửa lần cuối 2019-11-28 20:43:09

Bình luận

Bình luận qua Facebook