2020-07-11 07:03:38

Ba Lan: Giữ yên lặng trước bầu cử năm 2020. Vi phạm sẽ bị phạt ra sao?


Cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 sẽ vào ngày mai, chủ nhật 12/07. Chúng tôi xin nhắc thế nào là giữ yên lặng trước ngày bầu cử và nếu vi phạm sẽ bị phạt ra sao.

Giữ yên lặng trước bầu cử là cấm tiến hành vận động bầu cử, tức việc tổ chức các hoạt động để khuyến khích hay khuyên bỏ không bầu cho một ứng cử viên hay một đảng nào. Bản thân vieecjk vi phạm yên lặng trước bầu cử là một vi phạm có thể bị phạt từ 20 đến 5 nghìn zł.

Việc giữ yên lặng trước bầu cử bắt đầu vào nửa đêm của ngày trước ngày bỏ phiếu. Việc kết thúc yên lặng trước bầu cử bắt đầu ở thời điểm đóng cửa các chỗ bỏ phiếu.

Các điểm bầu cử ở Ba Lan mở cửa từ 7h00 sáng dến 21h00. Do vậy, năm nay yên lặng trước bầu cử sẽ kéo dài cả ngày thứ bảy 11/07 từ lúc nửa đêm đến khi kết thúc bầu cử, tức lúc 21h00 ngày 12/07.

Trong thời gian giữ yên lặng trước bầu cử không được:

- tiến hành vận động tranh cử,

- tổ chức các cuộc tập hợp người,

- tổ chức tuần hành hay biểu tình,

- phát biểu,

- phân phát các tài liệu về bầu cử, kể cả qua Internet,

- vận động bầu cho ai ở các điểm bầu cử, phân phát các biểu tượng, các khẩu hiệu,  chữ viết, các dấu hiệu liên quan rõ ràng gắn với các ứng cử viên hay các ủy ban bầu cử cụ thể,

- đưa ra các kết quả thăm dò dư luận về kết quả bầu.

QV (ttps://www.money.pl/gospodarka/cisza-wyborcza-2020-jakie-obowiazuja-kary-za-jej-naruszenie-6530612797994625a. hhtml)

Sửa lần cuối 2020-07-11 07:02:09

Bình luận

Bình luận qua Facebook