2021-03-15 10:10:57

Bản khai thuế của bạn „Twoj e-PIT 2020” đã có từ hôm 15/2 trên Sở thuế điện tử „ e-Urząd Skarbowy”

  

Năm nay dịch vụ „Twój e-PIT” được tiến hành lần thứ ba, nhưng lần này, nó là một phần của „e-Urząd Skarbowy” – Sở Thuế điện tử, tức dịch vụ qua mạng của Bộ Tài chính và Cơ quan Thuế hành chính quốc gia KAS. Nó là dịch vụ thuận tiện, an toàn và dễ dùng cho người nộp thuế.

 Từ ngày 1/2/2021, Sở Thuế điện tử „e-Urząd Skarbowy” đã được khởi động và đã có trên nửa triệu người đăng nhập. „Twój e-PIT” là dịch vụ điện tử phổ biến nhất trong thủ tục hành chính của Ba Lan. Năm ngoái, có đến gần một nửa trong số 18,3 triệu bản khai thuế PIT điện tử đã được nộp qua mạng, không cần đến Sở thuế nộp.

KAS giúp người đóng thuế

Mọi người đóng thuế có thể dùng dịch vụ Twój e-PIT do KAS chuẩn bị sẵn, trong đó có cả miễn giảm thuế khi có con (ulga na dzieci) hay miễn khai PIT cho người dưới 26 tuổi. Mọi người nộp PIT ở dạng điện tử sẽ được nhận tiền nếu đã đóng thừa thuế trong vòng 45 ngày.

KAS tự chuẩn bị bản khai thuế hàng năm trên cơ sở các giấy tờ họ nhận cho tất cả mọi người đóng thuế, và soạn ra các bản khai thuế phổ biến nhất, đó là biểu mẫu PIT-37 và PIT-38. Người không kinh doanh cá nhân có thể dùng các bản khai thuế PIT-28 và PIT-36.

Cũng có thể chuyển 1% thuế cho các tổ chức lợi ích công, tức PIT-OP.

Mốc thời gian quan trọng

Từ giờ đến ngày 30/4/2021 người đóng thuế có thể kiểm tra, sửa đổi và khẳng định bản khai của mình trong dịch vụ Twój e-PIT. Sau đó KAS sẽ tự động chấp nhận các bản khai PIT-37 và PIT-38 mà họ đã chuẩn bị. Do vậy bản khai thuế PIT sẽ được tự động nộp đúng hạn ngay cả khi ta không làm bất cứ động tác gì với bản khai ấy.

Làm thế nào để dùng dịch vụ Twój e-PIT

Ta chỉ có thể dùng dịch vụ qua Sở thuế điện tử e-Urząd Skarbowy, trên trang podatki.gov.pl.

Có thể đăng nhập bằng Profil Zaufany (PZ), chứng minh thư điện tử e-Dowod hay qua ngân hàng điện tử (bankowość elektroniczna).

Cũng có thể đăng nhập khi cho các thông tin sau:

- Mã số công dân PESEL (hay mã số thuế  NIP và ngày sinh),

- Con số thu nhập của (kwota przychodu) của bản khai thuế năm ngoái 2019.

- Con số thu nhập của một trong các thông tin về thuế năm 2020  (ví dụ từ bản PIT-11 của chủ lao động) và khẳng định con số thuế thừa/thiếu khi khai thuế năm 2019.

Trong tương lai gần đây, cũng sẽ có thể đăng nhập Sở thuế điện tử  e-Urząd Skarbowy và dịch vụ „Twój e-PIT” qua ứng dụng mObywatel.

Ta cũng có thể góp 1% cho một tổ chức lợi ích công, ví dụ người Việt chúng ta có thể đóng góp cho Quỹ Hỗ Trợ Người Việt Nam Hội Nhập tại Ba Lan, có mã số là KRS 0000563924. Mọi người chỉ cần vào đăng ký ủng hộ Quỹ một lần, năm sau họ tự động điền mục nay cho mình.

Khi dùng Twój e-PIT nhứng người phải nộp thêm thuế do thiếu sẽ được cho ngay tài khoản thuế riêng của mình để nộp thuế (mikrorachunek podatkowy) qua mạng.

Trong trường hợp bản khai được chấp nhận tự động, sở thuế trước ngày 31/5/2021 sẽ gửi cho người đóng thuế thông tin số thuế cần nộp.

Twój e-PIT hoạt động 24/24 và có thể đăng nhập qua một thiết bị bất kỳ có kết nối mạng. Ngoài khai thuế năm, người dùng có thể sử dụng hệ thống e-Deklaracje.

Mọi thông tin liên quan đến việc khai thuế  PIT cho năm 2020 có trên trang podatki.gov.pl ở cửa sổ: Twój e-PIT.

Nguyễn Hữu Viêm

Nguồn: Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-Urząd Skarbowy - Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Sửa lần cuối 2021-03-15 10:10:57

Bình luận

Bình luận qua Facebook