2018-11-06 21:01:02

Cuộc bầu cử quan trọng giữa kỳ ở Mỹ hôm 6-11-2018


 Người Mỹ hôm 6-11 sẽ có cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống về thành phần Hạ viện (Izba Reprezentantów) và một phần Thượng viện (Senat). Kết quả cuộc bầu này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến hai năm còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Nếu đảng Cộng hòa mất đa số thì tình hình của Tổng thống sẽ rất phức tạp.

Lần bầu giữa kỳ này sẽ để tranh 435 ghế ở Hạ viện, 35 ghế ở Thượng viện và 36 thống đốc bang cùng 3 thống đốc ở các vùng khác.

Thu hút sự chú ý nhất là cuộc bầu cử vào Quốc hội (Kongres) nói chung, gồm Hạ và Thượng viện, mà từ bốn năm nay Đảng Cộng hòa đang chiếm đa số. Năm 2016 họ đã dành 241 ghế ở Hạ viện, trong khi đảng Dân chủ chỉ có 194 ghế. Đảng Cộng hòa cũng có đa số ở Thượng viện (các Thượng nghị sĩ có nhiệm kỳ 6 năm, trong đó một phần ba được thay trong các lần bầu cử tiếp như hôm 6-11), hiện họ có 52 ghế so với số ghế 46 của đảng Dân chủ, cùng với 2 ghế độc lập cùng bầu với đảng Dân chủ. Trong nhiệm kỳ này, sau các thay đổi hiện đảng Cộng hòa đang có 51 Thượng nghị sĩ, đảng Dân chủ 47, trong đó có 2 ghế độc lập.

Vì hiện Tổng thống Mỹ đang có đa số ở hai viện của Quốc hội, nên ông dễ thực hiện các dự án về luật vì những người không ủng hộ ông không thể ngăn cản các sáng kiến của mình.

Nếu đảng Dân chủ sẽ thắng cử ở hai viện, xác suất bắt đầu tiến hành việc bãi nhiệm (impeachment) Tổng thống sẽ tăng cao. Nhưng theo các dự báo thì cơ hội làm việc này hiện rất thấp.

Hiện đảng Cộng hòa đang bất lợi do cách cầm quyền của ông Donald Trump. Mặt khác, thuận lợi của họ là nền kinh tế Mỹ đang mạnh, do ông Trump đã tiến hành cuộc cải cách về thuế.

QV (theo https://www.rp.pl/Polityka/181109704-Wszystko-co-nalezy-wiedziec-o-glosowaniu-w-USA.html?fbclid=IwAR3I8qR6_-jotDIvAOv-RQ7SZMIu0Jg---0rGdn_KQu6gPX30FH1BDeR5K8)

Sửa lần cuối 2018-11-06 20:25:31

Bình luận


Bình luận qua Facebook