2021-09-18 15:56:36

Chương trình chiếu phim Việt Nam tại Ba Lan

CHIẾU PHIM VIỆT NAM TẠI BA LAN

trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế khu vực Châu Á, lần thứ VIII.

Thời gian: Ngày 22 tháng 9 năm 2021

Địa điểm: Trung tâm Nghệ thuật Đương đại

ul. Wały gen. Sikorskiego 13, Torun.

VÀO CỔNG MIỄN PHÍ.

Chương trình chiếu phim:

13:00 Song Lang

15:00 bố, con xin lỗi.

Ban tổ chức

Sửa lần cuối 2021-09-18 15:57:53

Bình luận

Bình luận qua Facebook