Địa chỉ:
Ul. Nadrzeczna 3F/18, TTTM TM
Wólka Kosowska
Mazowieckie
05-552
Polska
Điện thoại:
Liên hệ quảng cáo: +48 888 919 020
Fax:
+48 22 222 7718
Mobile:
+48 601 237 744 (Lê Xuân Lâm), +48 500 202 329 (Võ Văn Long)
http://www.queviet.eu, http//www.queviet.pl
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.
Thông tin khác:

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập : Lê Xuân Lâm

Phó tổng biên tập: Võ Văn Long

Ban biên tập: Trần Gia, Ngô Hoàng Minh, Hồng Hoa, Xuân Nguyên, Trương Đình Toe, Nguyễn Văn Thái. 

Liên hệ quảng cáo: +48 888 919 020

ĐỊA CHỈ : ul. Nadrzeczna 3F/18 (TTTM TM) 05-552 Wólka Kosowska, Polska.

MOBILES: +48 601 237 744 (Lê Xuân Lâm), +48 500 202 329 (Võ Văn Long)

TEL/FAX: +48 22 222 7718 E-MAIL: queviet@go2.pl, quevietonline@go2.pl

WEBSITE: queviet.pl, queviet.eu