Địa chỉ:
Ul. Nadrzeczna 3F/18, TTTM TM
Wólka Kosowska
Mazowieckie
05-552
Polska
Điện thoại:
Liên hệ quảng cáo: +48 888 919 020
Fax:
+48 22 222 7718
Mobile:
+48 601 237 744 (Lê Xuân Lâm), +48 500 202 329 (Võ Văn Long)
http://www.queviet.eu, http//www.queviet.pl
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.
Thông tin khác:

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập : Lê Xuân Lâm

Phó tổng biên tập: Võ Văn Long

Ban biên tập: Trần Gia, Ngô Hoàng Minh, Hồng Hoa, Xuân Nguyên, Trương Đình Toe, Nguyễn Văn Thái. 

Liên hệ quảng cáo: +48 888 919 020

ĐỊA CHỈ : ul. Nadrzeczna 3F/18 (TTTM TM) 05-552 Wólka Kosowska, Polska.

MOBILES: +48 601 237 744 (Lê Xuân Lâm), +48 500 202 329 (Võ Văn Long)

TEL/FAX: +48 22 222 7718 E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WEBSITE: queviet.pl, queviet.eu