Trong thời gian vừa qua (từ tháng 10/2013 cho đến nay), báo Quê Việt đã nhận được sự ủng hộ quý báu về tài chính của các tổ chức, cá nhân sau đây:

  HỌ TÊN                            ĐỊA CHỈ                   SỐ TIỀN    Thời gian

Anh chị Nhung Thái ..........(TTTM TM) .............200zt......11/2013.

BS Đặng Thu Dung..........Phòng Châm cứu .....300zt.......12/2013

CLB Hà Thành tại Vác-sa-va.............................500zt...... 12/2013

Ban liên lạc những người VN 

đã từng sinh sống tại Krakow ........................ . 200zt.......12/2013

Chi Huệ .......................quầy A37-ASG: ...........200zt..... 10/201

Anh Hinh (Hà)..................TTTM GD...................100 zt.....12/2013

Anh Đỗ Luật ..........(P. dịch Công chứng)...........200 zt .....12/2013

Anh chị Thái Hòa-CH thực phẩm,quầyA0001 Marywilska...200 zt.12/2013

Câu lạc bộ Cựu chiến binh Việt Nam tại Ba Lan ...400zt.....01/2014

Chi hội người Việt Nam tại Krakow.....................200 zl .....01/2014

Hôi đồng hương Thái Bình tại Ba Lan .................300 zl......03/2014

Ông bà Bắc Triều ..............................................300 zl .....06/2014

Ông Âu Văn Yên ..................................................150zt.......08/2014

Chị Hòa ( D12a ASG).............................................150zt.......29/10/2014

Anh chị Thủy, Hiển ................................................1000zt      14/6/2017

 Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những TẤM LÒNG VÀNG đã dành cho báo QV.

BBT QV