Một số thay đổi mới đối với người hoạt động kinh doanh tại Ba Lan (1)

Một số thay đổi mới đối với người hoạt động kinh doanh tại Ba Lan (1)

I. PPK- quỹ hỗ trợ nhân viên PPK là gì? là một chương trình tiết kiệm phổ quát được quy định bởi Đạo luật ngày 4 tháng 10 năm 2018, được tạo ra với sự hợp tác của chính phủ, Quỹ Phát triển Ba Lan, các tổ chức của các chủ thuê và công đoàn. Vốn huy động theo PPK sẽ là động lực thúc đẩy phát triển cho toàn bộ nền kinh tế và là "đệm an toàn" cần thiết cho lương hưu Ba Lan. Nghĩa vụ lựa chọn và lập PPK thuộc về người chủ thuê lao động . Tuy... xem chi tiết

2023-03-30 17:17:15
Thông báo của Văn phòng Kế toán MARPOL TRINH HOAI NAM:
Gặp gỡ nói chuyện về một số thay đổi mới đối với người hoạt động kinh doanh tại Ba Lan

Thông báo của Văn phòng Kế toán MARPOL TRINH HOAI NAM: Gặp gỡ nói chuyện về một số thay đổi mới đối với người hoạt động kinh doanh tại Ba Lan

Gửi quí khách hàng! Ngày 28/02/2023, từ 14:00 đến 16:00, văn phòng chúng tôi tổ chức Gặp gỡ nói chuyện về một số thay đổi mới đới với người hoạt động kinh doanh tại Ba Lan.Nội dung chủ đạo:1. Quỹ tiết kiệm vốn nhân viên- PPK: tiêu chí, yêu cầu và thay đổi trong năm 20232. Chính sách bảo hiểm sức khỏe theo Hệ thống mới, điều gì cần quan tâm?3. Hệ thống KSEF: cũ mà mới, lo lắng của người kinh doanh tại Ba Lan.Làm gì để chuẩn bị tốt hơn cho thời điểm ai ai cũng... xem chi tiết

2023-02-23 14:11:42
Nói thêm về thanh toán bằng Split Payemnt

Nói thêm về thanh toán bằng Split Payemnt

Việc thanh toán bằng Split Payemnt ( mechanizm podzielonej płatności, báo Quê Việt dịch là phương thức chia tiền trả hóa đơn, thực ra nên gọi là PHƯƠNG THỨC PHÂN CHIA THANH TOÁN ) hiện nay được coi là phương thức duy nhất để bà con tránh phải chịu trách nhiệm liên đới trong việc quy trách nhiệm nếu nhà nước phát hiện được trốn thuế vì công ty cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa cho bà con có thể không đóng thuế đầy đủ ở một khâu nào đó. Trách nhiệm liên đới nghĩa... xem chi tiết

2018-10-16 15:07:45