KAS Trả lời một số câu hỏi về hàng tồn trong kho.

KAS Trả lời một số câu hỏi về hàng tồn trong kho.

Trả lời câu hỏi về thuế thu nhập của doanh nghiệp chúng tôi thông báo rằng, nếu doanh nghiệp là chủ của lương hàng dôi ra và không chứng minh được là mình đã mua lượng hàng này khi nào thì cần chỉ ra Trị giá lượng hàng này theo điều khoản 12, điểm 1, điều 2 về lượng hàng tìm ra cần tính theo giá thị trường và khi bán những hàng hóa trên thì trị giá hàng đã khai trên được tính vào chi phí mua hàng. Nếu doanh nghiệp chứng minh được mình mua lượng... xem chi tiết

2018-05-24 13:44:02