Tranh cử Tổng thống của Mỹ giống của Ba Lan !

Tranh cử Tổng thống của Mỹ giống của Ba Lan !

Hai năm trước khi Đảng Luật pháp và Công lý PIS của Ba Lan thắng cử trước Đảng Cương lĩnh Công dân-PO, tôi có viết một bài là PIS học chiến thuật và chiến lược bầu cử của Mỹ! Nay, tôi  viết ông Trump đảng Cộng hòa lại học tập chiến lược chiến thuật của Đảng PIS Ba Lan! Thật là họ học tập lẫn nhau một cách hiệu quả! Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ. Chiến dịch tranh cử độc nhất vô nhị không chỉ trên thế giới mà còn cả trong lịch sử tranh cử... xem chi tiết

2016-11-09 19:28:52