2019-11-29 15:56:07

Ba Lan: Thuế sở hữu chó 2019

Tháng 12 năm ngoái, Bộ Tài chính đã lưu ý đến tất cả các Chủ sở hữu chó về điều là, chó của họ cần phải được đăng ký và việc chăn nuôi chó phải chịu thuế. Trong trường hợp trái lại, như trong những trường hợp thuế, có thể bị phạt tiền đến 150 zł. Trong năm 2019 khoản thuế này có có mức cao nhất bằng 123,18 zł.

Thật ra, đây là một loại địa phương phí, được đưa ra trong Đạo luật về thuế và địa phương phí có hiệu lực từ 12-01-1991.

Các nguyên tắc xác định và việc thu thuế, cũng như các điều kiện và mức thuế phải nộp, do Hội đồng Xã (gmin) định đoạt. Song phải chú ý đến cận trên của mức thuế phải nộp, được xác định bởi Bộ Tài chính.

Thuế này có đặc trưng tổng số (tính theo năm) và trực tiếp.

Các đối tượng sau đây được miễn thuế này cho 1 con chó:

  • người có quyết định về mức độ khuyết tật thông thường, nhưng có chó nuôi là chó hộ tống,

  • người có quyết định về mức độ khuyết tật đáng kể,

  • người trên 65 tuổi và đang tự lập dẫn dắt trang trại gia đình.

Nếu những người này có nhiều chó hơn, thì phải nộp thuế cho con thứ hai và mỗi con tiếp theo.

Nguyễn Quỳnh Giao – Nguồn: obywatel.gov.pl thuộc Ministerstwo Cyfryzacji, freezl.pl

Sửa lần cuối 2019-11-29 15:55:39

Bình luận

Bình luận qua Facebook