2017-02-24 22:22:48

Ba Lan: Thay đổi về kiểm tra thuế từ 1/3/2017

Từ ngày 1/3/2017 đạo luật về Quản lý Thuế nhà nước (ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, viết tắt là KAS) sẽ bắt đầu có hiệu lực. Luật mới về KAS sẽ cho phép tiến hành một số lượng rất lớn kiểm tra thuế, phòng thuế với lực lượng đặc biệt của mình sẽ nâng cao mức độ kiểm tra.

Các cuộc kiểm tra thuế hiện nay thực hiện theo luật về Các cơ quan quản lý thuế, nhưng từ 1/3 sẽ có các cuộc kiểm tra hải quan-thuế mà cảnh sát thuế, một lực lượng đặc biệt của phòng thuế tiến hành và không cần báo trước.

Chuyên gia Tomasz Piekielnik khẳng định khi các điều khoản của luật mới có hiệu lực thì các nhân viên thuế có quyền buộc người nộp thuế tiến hành hoạt động sản xuất để họ kiểm tra thuế. Hơn nữa, họ có khả năng kiểm tra cả nhà ở của người đóng thuế cũng như của người thứ ba, ví dụ như người bán hay mua hàng của người bị kiểm tra.

Cuộc cải cách về thuế sẽ thay đổi cấu trúc hành chính và thẩm quyền của các cơ quan thuế. Sẽ không có ví dụ như Cục Hải quan (Izba Celna) nữa, bây giờ cơ quan quản lý thuế sẽ làm nhiệm vụ của nó. Các thông tin về mức thuế hải quan sẽ không do Cục Hải quan ở Vác-sa-va (Izba Celna w Warszawie) thông báo nữa mà do Cục Quản lý thuế ở Vác-sa-va (Izba Administracji Skarbowej w Warszawie) làm. Cũng không còn các cơ quan hải quan (Urząd Celny) nữa. Bây giờ Sở thuế (Urząd Skarbowy) sẽ làm nhiệm vụ của chúng.

Việc thống nhất cấu trúc của phòng thuế sẽ làm nó hoạt động hiệu quả hơn và đỡ tốn hơn. Các thay đổi sẽ rất rộng. Bây giờ không còn quy định phân người đóng thuế cho một cơ quan kiểm tra hải quan-thuế cụ thể nào đó nữa, vì ông phụ trách cơ quan đó có thể kiểm tra trong cả nước.

Về cách kiểm tra cũng sẽ có các thay đổi lớn. Các nhân viên sẽ xem xét các khai thuế cả từ khâu hải quan đến thuế chứ không phải chỉ kiểm tra thuế như hiện nay. Bộ tài chính Ministerstwo Finansów (MF) thông báo chỉ có kiểm tra hải quan-thuế sẽ chặt chẽ nhất, còn kiểm tra riêng về thuế sẽ không thường xuyên lắm với những „người đóng thuế tin cậy”.

Khi bị kiểm tra hải quan-thuế thì vị trí của người đóng thuế sẽ không „dễ chịu” nữa. Cơ quan hải quan-thuế sẽ không đợi 7 ngày để bắt đầu kiểm tra, mà có thể làm lập tức cùng lúc khi trao quyết định. Việc kiểm tra có thể kéo dài đến ba tháng, và nếu có khó khăn thì sẽ được kéo dài thêm, khi đó họ sẽ thông báo lý do. Nếu khi kiểm tra phát hiện sai phạm thì cuộc kiểm tra hải quan-thuế sẽ đổi thành cuộc điều tra về thuế theo hình thức ra quyết định và bên đóng thuế không có quyền khiếu nại (zażalenie).

Chỉ có một điểm ngoại lệ mới có lợi cho người bị kiểm tra. Điểm mới là quyền sửa lại bản khai trong lĩnh vực bị kiểm tra. Người khai thuế có thể làm việc này trong vòng 14 ngày kể từ lúc nhận giấy bị kiểm tra, sau đó cuộc kiểm tra sẽ biến thành cuộc điều tra nếu người đóng thuế không nộp bản khai sửa đổi hay phía cơ quan kiểm tra không đồng ý với bản khai đó. Còn khi cuộc kiểm tra hải quan-thuế đã chuyển thành cuộc điều tra và bên thuế đã ra quyết định cuối cùng thì sẽ rất khó chống án (odwołać) vì các lý do bên khai đưa ra sẽ lại do chính cơ quan ra quyết định đó xem xét. Tất nhiên người đóng thuế cũng có thể sau đó gửi yêu cầu lên tòa án hành chính.

MF thông báo là tất cả các điểm mới liên quan đến kiểm tra hải quan-thuế nhằm mục đích triệt các nhóm mafia kinh tế làm nhà nước thiệt hại hàng tỷ złoty. Nhờ thế KAS sẽ có thể nhanh chóng kiểm tra các nhà ở của những người tình nghi không cần chờ sự đồng ý của cơ quan công tố.

Việc "sử dụng" hóa đơn từ ngày 1-3-2017 như thế nào sẽ là phạm tội?

Chúng ta cũng biết là từ 1/3/2017 việc dùng hóa đơn làm giả làm hóa đơn khai thuế, nhất là các hóa đơn giả ("podrobiona") hay hóa đơn cố tình sửa đổi ("przerobiona"), có thể coi là một hành động phạm pháp. Chữ „dùng” hóa đơn ở đây có nghĩa ra sao?

Ở đây luật nói về các "hoàn cảnh thực xảy ra" có thể ảnh hưởng tới "việc xác định số tiền phỉa đóng hay được trả lại". Chúng tôi giải thích theo ngôn ngữ thông thường của người đóng thuế. Dùng hóa đơn có nghĩa là đưa hóa đơn đó vào việc khai thuế, theo cơ sở đó mà xác định trách nhiệm đóng thuế hay được hoàn thuế, hoặc để xác định trách nhiệm thuế (hay không phải đóng thuế) dựa trên cơ sở đăng ký mà không cần làm thủ tục khai thuế.

Thế có nghĩa ở đây là nói về các bản khai thuế nói trong điều 109 mục 3 luật ra ngày 11-3-2014 và các bản khai VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M và VAT-14?

Nếu người làm bản khai dựa vào một hóa đơn "giả" hay cố tình "sửa đổi", rồi trên cơ sở nó khai thuế, thì đã thực hiện hành động phạm pháp nói trong điều 270 của Bộ luật Hình sự.

Còn nếu hóa đơn đó không phải là hóa đơn giả hay hóa đơn cố tình sửa đổi, nhưng là một hóa đơn không chính xác ("nierzetelna") – chú ý là chúng khác nhau, thì việc dùng hóa đơn đó sẽ là một hành động bị cấm theo điều mới số 62 § 2 Bộ luật hình sự về thuế (Kodeks karnegy skarbowy), nhưng ở đây người vi phạm có thể thoát trách nhiệm hình sự nếu thành khẩn hối tiếc và sửa lại bản khai.

Vậy việc trả lời câu hỏi về sự khác nhau giữa hóa đơn giả ("podrobiona") và hóa đơn cố tình sửa đổi ("przerobiona") với hóa đơn không chính xác ("nierzetelnej") cũng sẽ là vấn đề quan trọng nhất?

Chắc chắn là khái niệm cuối cùng cũng sẽ rất rộng: hóa đơn không chính xác là hóa đơn không phù hợp với sự thật, nhưng do một người đóng thuế thật có trách nhiệm khai. Ngược lại hóa đơn cố tình sửa đổi không là hóa đơn theo cách hiểu của luật, nhưng người viết hóa đơn biết điều này khi làm và có chủ ý.

Làm giả hóa đơn là người:

- không là người đóng thuế hàng hóa và dịch vụ,

- là người có trách nhiệm đóng thuế, nhưng không thực hiện nghĩa vụ của mình,

Ngược lại người xuất hóa đơn là người phải đóng thuế và đã làm một hành động là viết không đúng sự thật trên hóa đơn thì hóa đơn đó là hóa đơn không chính xác.


NHV

(theo:

  1. http://www.rp.pl/Firma/302239917-RZECZoPRAWIE---Tomasz-Piekielnik-Fiskus-skontroluje-mieszkanie-podatnika.html

  2. http://m.interia.pl/biznes/news,2480848,4211

  3. http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1010124,reforma-fiskusa-kas-zmiany-dla-podatnikow.html)

    class="imgholder">
Sửa lần cuối 2017-02-24 21:22:48
  • service service Xin chào thân yêu Khách hàng Chúng tôi đang chào bán, Cho vay thương mại, Cải tiến Trang chủ, Hợp nhất, Kinh doanh Và Khoản Vay Tiêu Dùng Cá Nhân. Dao động từ $ 20.000,00 đến $ 20.000.000,00 với mức lãi suất hợp lý là 3% mỗi năm Trong bất kỳ năm nào đến bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nếu bạn vui mừng và Quan tâm đến cung cấp tài chính của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi Thêm thông tin về servicefinancialcompany01@gmail.com chúng tôi đã sẵn sàng phục vụ bạn tốt hơn, LƯU Ý: Chúng tôi chỉ cho vay với Thiên Chúa sợ những người sẵn sàng trả nợ sau khi họ đã nhận được khoản vay của họ. CẢM ƠN 2017-03-31 23:43:15

Bình luận

Bình luận qua Facebook