2012-08-16 11:57:10

Thư trả lời của ông Chủ tịch Hội NVNTBL yêu Đạo Phật

LTS. Vừa qua QV có nhận được ĐƠN ĐỀ NGHỊ đề ngày 08-8-2012 có chữ ký của nhiều bà con trong Cộng đồng. Đơn gửi ông Hà Minh Hiển, chủ tịch Hội NVNTBL yêu Đạo Phật, đồng kính gửi ĐSQ, chủ tịch Hội NVNTBL và báo Quê Việt.

Đơn đề nghị hỏi về 3 công văn (trích đơn đề nghị)

1.CV6/2005, Warszawa 25/12/2005. Đơn thỉnh nguyện Thầy Thích Minh Trí làm trụ trì chùa Thiên Việt, Poland, do ông Hà Minh Hiển, hội trưởng HNVNTBLYĐP đã ký.

2.CV 210CV/HĐTS-VPI, Hà Nội ngày 12-10-2007, GHPGVN-HĐTS đã quyết định Thầy Thích Minh Trí làm trụ trì chùa Thiên Việt Poland do Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu ký.

3.CV 155 QĐ/HĐTS: Thành phố HCM ngày 10/04/2009, GHPGVN-HĐTS quyết định công nhận „Hội NVNTBL yêu Đạo Phật „ kèm theo danh sách 11 người trong BCH nhiệm kỳ 2009-2013.

Trong đơn viết „những văn bản này liên quan đến việc Quyết định thầy Thích Minh Trí là trụ trì chùa Thiên Việt „ nhưng ông Hội trưởng cho đến nây chưa thông báo đến các Phật tử và bà con yêu đạo Phật trong Cộng đồng được biết. Đơn „đề nghị ông Hội trưởng thông báo trên báo Quê Việt để mọi người được biết, tránh hiểu nhầm đáng tiếc xẩy ra”.

Sau đây là thư trả lời của ông Hà Minh Hiển về vấn đề này (thư này ông đã gửi đến Hội NVNTBL và ĐSQ trước khi nhận được Đơn để nghị nói trên)

 

Vac-sa-va ngày 07 tháng 08 năm 2012                                

                                    Kính gửi Hội người Việt nam tại Ba-Lan

                         Đồng kính gửi Ban công tác Cộng đồng Đại sứ quán

      Thời gian vừa qua trên  trang mạng xã hội xuất hiện bản scan một số văn thư có liên quan đến TW Giáo hội PGVN, Hội người VN tại BL yêu ĐP và cá nhân tôi với tư cách Chủ tịch Hội, cụ thể là:

1.  Công văn CV/06/2005 ngày 25/12/2005 do Hội người VN tại BL yêu Đạo   Phật thỉnh cầu Đại đức Thích Minh Trí trụ trì chùa Thiên Việt Ba-Lan gửi về Trung ương Giáo hội PGVN có chữ kí của Hội trưởng Hà Minh Hiển.

 2.  Công văn của Hội đồng trị sự TW Giáo hội số 210 CV/HĐTS/VPI ngày 12.10.2007 gửi Ban Tôn giáo Chính phủ và Hội người VN tại BL yêu Đạo Phật  về việc chấp thuận Đại đức Thích Minh Trí trụ trì chùa Thiên Việt Ba-Lan do Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu thay mặt Hội đồng trị sự ký.

3. Công văn số 155/QĐ/HĐTS ngày 10.04.2009 công nhận Hội người VN tại BL yêu Đạo Phật là thành viên của Giáo hội với Ban chấp hành gồm 11 thành viên, nhiệm kì 2009-2013 do Hòa thượng Thích Trí Tịnh Chủ tịch HĐTS TW Giáo hội ký.

Từ trước tới nay chúng tôi giữ im lặng, không có chủ trương trả lời và tranh luận những vấn đề có liên quan trên mạng xã hội vì coi đó là những gì không danh chính ngôn thuận và đều mang dụng ý xấu, gây xáo trộn Cộng đồng, là nguyên nhân dẫn đến chia rẽ mất đoàn kết.

Tuy nhiên vì mới đây Hội người VN tại BL và Ban công tác CĐ thuộc ĐSQ đã trao đổi và có những câu hỏi với mong muốn một sự minh bạch rõ ràng nên với tư cách là Chủ tịch Hội người VN tại BL yêu ĐP tôi xin trình bày ý kiến về các văn thư đó như sau:

Trước hết xin nói về Công văn thứ 3 đó là quyết định của TW Giáo hội PGVN công nhận Hội người VN tại BL yêu ĐP là thành viên. Quyết định này dựa trên cơ sở Thỉnh nguyện thư của Hội và công văn đề nghị số 60/CĐ/SQ của Đại sứ quán VN tại Ba-Lan ngày 27.08.2008. Vào năm 2009 khi Đoàn hoằng pháp TW Giáo hội PGVN sang Ba-Lan, Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm đã thay mặt TW Giáo hội chính thức trao cho Hội trước đại chúng và với tư cách Chủ tịch Hội tôi đã gửi bản sao cho tất cả các thành viên trong Ban chấp hành. Vì vậy về văn thư này không có điều gì cần bàn.

Về văn thư số 1, tôi nghi ngờ về tính xác thực của nó vì chưa bao giờ tôi có ký một văn bản nào đề nghị đích danh Đại đức Thích Minh Trí làm trụ trì chùa Thiên Việt. Vấn đề này không thể do một mình tôi quyết định mà phải bàn bạc với các vị trong Ban CH, và thông thường cũng phải trao đổi tham khảo ý kiến ĐSQ, nay nêu ra việc này mọi người đều không biết.

Mặt khác hiện trong hồ sơ lưu trữ của Hội chúng tôi còn lưu 2 bản công văn (tôi làm bản sao kèm đây) gửi TW Giáo hội PGVN và Ban Tôn giáo chính phủ cũng vào năm 2005 trong đó có đề cập đến việc đề nghị ở nhà giúp đỡ mời Thầy cho chùa ở Ba-Lan nhưng cũng không nêu tên là Thầy Thích Minh Trí.

Ở đây cần phải lưu ý rằng các công văn của Hội gửi về các tổ chức và cơ quan trong nước chúng tôi thường có trao đổi với  Đại sứ quán và khi tôi ký tên bao giờ cũng có dấu của ĐSQ ở dưới chứng thực chữ ký của tôi để hợp pháp hóa lãnh sự.

Trong văn thư số 1 nêu trên  được scan đưa lên mạng đã không có điều này.

Về văn thư số 2 tôi khẳng định cho đến giờ phút này tôi chưa bao giờ nhận được một văn bản như thế. Nay trên mạng họ bình luận tôi đã nhận nhưng dấu đi là một sự vu cáo không thể chấp nhận được. Địa chỉ của Hội người VN tại BL yêu ĐP chính là địa chỉ chung với khu kho và Nhà văn hóa Thăng Long dưới danh nghĩa hợp pháp lúc đó của Công ty New Sun, nên nếu văn thư này đến bằng đường bưu điện hành chính mà không đến được tay tôi thì chắc là đã đến tay ông Giám đốc và được dấu đi cho đến ngày hôm nay. Nhưng tôi nghĩ có lẽ cũng không thể như vậy vì thời gian đó tôi vẫn làm việc cho Công ty New Sun trên cơ sở hợp đồng lao động và quan hệ giữa tôi và Giám đốc vẫn bình thường.

Một điều nữa tôi muốn nhấn mạnh là nếu văn thư đó đã đến tay Thầy Minh Trí cuối năm 2007 (chắc chắnThầy là một địa chỉ được gửi đến vì là đương sự) thì tại sao Thầy lại dấu không thông báo cho Hội và các Phật tử cũng như Cơ quan đại diện nhà nước tại Ba-Lan? Hai lần cuối cùng (trong tổng số 5 lần) Thầy Minh Trí đến Ba-Lan theo giấy mời của ĐSQ do Hội đề nghị là vào đầu năm 2008 và cuối năm 2009 ( các giấy mời này chắc chắn còn nằm trong CV lưu trữ của ĐSQ) và chúng tôi có tháp tùng Thầy đến thăm ĐSQ mà Thầy cũng không hề đả động gì đến việc Thầy đã được TW Giáo hội cử làm trụ trì chùa Thiên Việt Ba-Lan. Nay tự nhiên xuất hiện bản văn thư đó nghĩa là thế nào?

Chúng tôi không dám nghĩ văn thư của TW Giáo hội lại giả mạo, nhưng một khi có người mưu đồ lợi dụng cho mục đích cá nhân thì mọi chuyện sắp đặt đều có thể xảy ra. Về văn thư này và những khúc mắc đằng sau nó tôi kiến nghị với Cơ quan đại diện nhà nước đề nghị Cơ quan chức năng trong nước làm rõ.

Đấy là còn chưa kể đến việc mà nhiều người trong Hội và các Phật tử còn nhớ rõ  là vào đầu năm 2007 chúng tôi có đề nghị ĐSQ làm giấy mời cho Thầy Minh Trí và một vị sư trẻ nữa do Thầy gợi ý. Tôi đã gửi giấy mời về. Lần đó Thầy bận công việc ở nhà không sang được, cử vị sư trẻ sang ở nhà ông Bùi Anh Thái trong Trung tâm VH Thăng Long của ông và đã gây ra nhiều phiền hà cho Hội mà bản thân vợ chồng ông Bùi Anh Thái cũng bất bình. Do vậy vào nửa cuối năm đó ông Bùi Anh Thái có đề xuất mời một sư cô tên là Pháp Huy là em họ của anh Vũ Thành Hoàn (Hoàn-Tuyết- Hội đồng hương Hải phòng nay ở Raszyn) dự định nếu thuận duyên sư cô sẽ gắn bó với chùa Thiên Việt. Hội đã nhất trí và cũng đề nghị ĐSQ làm giấy mời (Đại sứ Nguyễn văn Xương ký). Sư cô đã ở chùa Thiên Việt thời gian 3 tháng vào cuối năm 2007, nhưng sau vì thấy không thích hợp với Ba-Lan nên Hội đã họp Ban CH ở nhà ông Bùi Anh Thái (có bà Trần thị Bảo và một số vị nữa tham gia) quyết định không kéo dài thêm visa cho sư cô nữa. Nếu vào năm 2007 lúc đó mà chúng tôi có nhận được văn thư của Giáo hội v/v Thầy Minh Trí là trụ trì chùa Thiên Việt thì Hội không bao giờ lại có thể mời sư cô Pháp Huy sang Ba-Lan ở tại chùa Thiên Việt mà không xin phép Thầy.

  Nhân đây tôi cũng xin lưu ý Hội người VN tại BL và Ban công tác cộng đồng ĐSQ mấy điểm:

 1. Cho dù là TW Giáo hội PGVN đã có chấp thuận Thầy Thích Minh Trí trụ trì chùa Thiên Việt Ba-Lan, nhưng nay chùa Thiên Việt đã không còn tồn tại nữa (nguyên nhân mọi người đã rõ) thì văn thư đó cũng không còn phù hợp với hiện tại trong khi cả Cộng đồng đã quyết định mua được đất và xây dựng ngôi chùa hoàn toàn mới của Cộng đồng. Vì thế cần có công văn thông báo chính thức ý kiến của Cộng đồng đến TW Giáo hội PGVN làm rõ vấn đề.
 2. Cần phân biệt rõ 2 vấn đề khác nhau là việc trước đây mời Thầy Thích Minh Trí làm trụ trì (nếu có) chùa Thiên Việt với việc thỉnh nguyện Thầy Thích Trí Chơn làm cố vấn tâm linh từ cuối 2010 cho mục đích xây ngôi chùa mới của Cộng đồng. Đó là 2 vấn đề không có liên quan gì với nhau. Vấn đề thứ nhất chỉ có liên quan đối với Hội người VN tại BL yêu ĐP trong quá khứ. Còn vấn đề thứ hai có liên quan đến sự chọn lựa và đồng thuận hiện tại của tất cả các tổ chức Hội đoàn đại diện cho Cộng đồng và có sự hỗ trợ của ĐSQ.

Hiện nay có một số cá nhân cố tình đưa ra những thông tin sai lệch trên mạng xã hội, gây ra tình hình phức tạp kéo dài cho Cộng đồng, chia rẽ mất đoàn kết, ảnh hưởng tới không khí chung hòa hợp từ trước tới nay. Chúng tôi đề nghị Hội người VN tại BL và Ban công tác cộng đồng ĐSQ cần có biện pháp tích cực để giải quyết, chấm dứt tình trạng này càng sớm càng tốt, mang lại bình an cho Cộng đồng.

      Xin gửi tới Hội người VN tại BL cùng Ban công tác CĐ ĐSQ lời chào kính trọng.

                        Hội trưởng Hội người VN tại BL yêu ĐP

                                           Viên Đức-Hà Minh Hiển.

Công văn này nhiều lỗi chính tả và không có xác nhận chữ ký của ĐSQ.( Công văn này thỉnh Thượng tọa TMT)

Văn bản này dựa trên cơ sở một văn bản không thật liệu có giá trị không? ( công văn này lại là Đại đức TMT)

3a.jpg - 55.19 Kb

Công văn thật có chữ ký của ông Hà Minh Hiển và xác nhận của ĐSQ.

QV

Sửa lần cuối 2014-03-05 07:54:12
 • Thủy Thủy Ôi, chả nhẽ TWGH cũng có người làm công văn giả?

  Văn thư đầu ghi là Thượng tọa Thích Minh Trí chứ không phải Đại đức Thích Minh Trí. hay là còn có công văn khác thỉnh Đại đức Thích Minh Trí?

  Mà sao Thượng Tọa Thích Thanh Nhiễu lại ký công văn dựa trên một văn bản bất hợp pháp?

  Công an nên vào cuộc làm rõ vụ này để không làm ảnh hưởng đến thanh danh của Giáo Hội.
  0000-00-00 00:00:00
 • Khách Khách Rằng thì là mà! Từ ngày có thầy Đạt sang chăm lo chùa tạm Thiên Việt , phật tử và bà con kính Đạo Phật mới kéo nhau đến chùa đông hơn. Có những thành phần bất hảo thấy bà con kéo nhau về chùa sám hối tụng kinh , nghe giảng ...thì trong lòng khởi tâm xấu muốn bà con kéo nhau ra khỏi Chùa Tạm Thiên Viết đi theo đường Tà!!! Những thành phần bất hảo này bụng dạ , tâm địa hẹp hòi ...chẳng muốn người khác tốt lên . Nên nói lời chia rẽ bà con. Đến chùa là đến với Phật - Pháp - Tăng, đến chùa là đến với Đạo lý nhân nghĩa tốt đẹp Nhân - Thiên. 0000-00-00 00:00:00
 • Người dân Người dân 1. Tôi không phải là một người theo đạo phật một cách tích cực, cũng ít khi vào chùa, nhưng tôi tích cực vận động và góp một ít tiền nhỏ bé của mình để xây một chùa mới - đó là NGÔI CHÙA CỦA TOÀN THỂ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI BA LAN. Tôi rất tán thành đặt tên chùa mới mà cuộc họp của các tổ chức cộng đồng gần đây đã thông qua.
  2. Tôi thiết nghĩ, những người hay đến chùa là những người có cái tâm của phật, có lòng từ bi, vị tha và sự kiên nhẫn, làm việc tốt và nghĩ tốt về mọi người... Nhưng ở đây qua các trang mạng, tôi thấy một số phật tử, phỉ báng sư, nói xấu, đặt điều cho những người khác,tâm địa còn xấu xa hơn những con người ngoài đời.
  3. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với thầy Thích Chí Chơn, đó là hôm giao lưu với bà con tại Raszyn. Tôi thấy đó là một con người thông minh, uyên bác, giảng gải sự đời, lẽ đạo một cách đơn giản và dễ hiểu. Đặc biệt đó là con người khiêm nhường, chứ không như những cái mà một vài người viết về thầy trên mạng.(Tiếp)
  0000-00-00 00:00:00
 • Người dân Người dân 4. Về mấy văn bản trên đây, theo tôi: Hội NVNTBL, Sứ quán nên đề nghị công an, Viện kiểm sát của BL và VN vào cuộc để đi đến kết luận trắng đên rõ ràng.
  5. Tôi nghe nói, sắp tới có một đoàn đại biểu của TƯ Hội Phật giáo VN sang BL. Sứ quán phải có thông tin trung thực, khách quan về tình hình xây chùa và mâu thuẫn trong cộng đồng về trong nước để họ biết trước. Tôi tin chắc họ không thể đi ngược lại nguyện vọng của đại đa số bà con cộng đồng.
  0000-00-00 00:00:00
 • NH NH [quote name="Khách"]Rằng thì là mà! Từ ngày có thầy Đạt sang chăm lo chùa tạm Thiên Việt , phật tử và bà con kính Đạo Phật mới kéo nhau đến chùa đông hơn. Có những thành phần bất hảo thấy bà con kéo nhau về chùa sám hối tụng kinh , nghe giảng ...thì trong lòng khởi tâm xấu muốn bà con kéo nhau ra khỏi Chùa Tạm Thiên Viết đi theo đường Tà!!! Những thành phần bất hảo này bụng dạ , tâm địa hẹp hòi ...chẳng muốn người khác tốt lên . Nên nói lời chia rẽ bà con. Đến chùa là đến với Phật - Pháp - Tăng, đến chùa là đến với Đạo lý nhân nghĩa tốt đẹp Nhân - Thiên.[/quote]
  Ban KHACH nói hay đó. Thanks .
  0000-00-00 00:00:00
 • Gửi Chú BAT ! Gửi Chú BAT ! Chú B.A.T ạ !
  Thời gian qua cháu thường xuyên theo dõi những sự cố đang diễn ra tại Chùa TV. Cá nhân cháu chỉ đơn gian là một người có tâm huyết và lòng thành tâm ra tới cửa PHẬT. Thực lòng cháu vẫn luôn cảm ơn tấm lòng cao cả của Chú đã sáng lập CHÙA THIEN VIET. Chú ạ. Công lao và tấm lòng của Chú mọi người vẫn luôn ghi nhận...xong có lẽ vì sự cố ...!!! nên Chùa TV phải di dời tới nơi mới (như hiện tại ). Chú lên hiểu rằng ; nếu như ngày đó Chùa không có đất mới để di dời thì Chùa TV cũ sẽ ra sao? đi về đâu? hay khi đó Chú di chuyển tạm về nhà ở của Chú? Mong Chú hiểu được điều đó, khi Chú hiểu rồi thì một lần nữa kính mong Chú đừng bao giờ dùn từ CƯỚP CHÙA nữa...không cẩn thận lòng tốt của Chú khi xưa bị thay vào đó là sự Ích kỷ đó Chú ạ. Chú đùng cố tình gây tôi lỗi cho chính mình nữa Chú nhé. Chào Chú.( cháu hoàn toàn không bênh vực ai cả. Ai sai sẽ có trời phật
  0000-00-00 00:00:00
 • An Nhiên An Nhiên #1 Thủy Dallas đấy à, giỏi lắm, có muốn mọi ngừơi xem ảnh đi biển Hạ Long cùng thầy... không? có muốn mọi người biết đã cùng với thầy... làm những gì ở trong phòng ở vườn quán âm - Budapest/Hungary không vậy? Đừng mang 100.000USD ra để làm bừa nhé...., Hày đọc bài trên dân trí có thằng bé quê cha sứ nghệ đạp xe đạp hơn 300 cây số ra HN để thi đại học và vơí số tiền 30.000VND trong túi kià.

  QL: Xin lỗi. Đây không phải là diễn đàn đẻ bạn nói xấu, vu cáo chư tăng.
  0000-00-00 00:00:00
 • NGUYỄN HẢI ĐĂNG NGUYỄN HẢI ĐĂNG Gởi ông HMH ông đưng giở trò vừa ăn cướp vừa la làng nữa .Sẽ có văn bản gốc gởi cho bà con ta . Ông nên nhớ lừa bà con thì được chứ ông lừa sư tăng thì tội mười đời không trả hết được tất cả văn bản ông gửi về từ những năm 2005 vẫn còn lưu ở văn phòng TWGHPGVN 0000-00-00 00:00:00
 • Hoàng Trung Dũng Hoàng Trung Dũng ... PHẢN LẠI THẦY CỦA MÌNH NÊN MỚI CÓ MỘT LŨ ĐỆ TỬ NHƯ VẬY ĐÓ . THẬT TỘI NGHIỆP CHO HỌ BỊ U MINH CHE LẤP NÊN KHÔNG BIẾT GÌ VỀ LUẬT NHÂN QUẢ 0000-00-00 00:00:00
 • Gui BAT-PON Gui BAT-PON Tôi mong ÔNG BAT và PON hãy sống cho đúng lương tâm con người và có tâm theo Đạo Phật thì phải xem xét llại những việc mình đang làm. Với cá nhân Ông BAT thì QUA BAO ông đã rõ , còn PON không tỉnh táo sẽ nhận hậu quả tiếp theo. Đời còn dài đó PON ạ.
  PON là người đầu têu làm chia rẽ các Phật tử tới cửa Phật . Hậu quả sẽ gánh chịu.
  0000-00-00 00:00:00
 • YEU DAO PHAT YEU DAO PHAT Tôi không bênh vực bên nào đúng hay sai cả. Nhưng tôi ghét nhất sự cạnh tranh, chia rẽ... Lẽ ra Bà con đang 1 lòng tâm huyết tới CHUA NHAN HOA (Chùa Thiên Việt cũ) ...nhưng vì nhiều lý do mà gây ra sự mất đoàn kết và chia rẽ Phật tử. Thực lòng tôi chưa biết mặt Ông BAT là ai cả, nhưng thời gian về sau tôi thấy ông nói nhiều qúa, không còn đáng mặt ĐÀN ÔNG nữa Mong các Phật tử nhìn nhận , hiểu rõ mọi vấn đề...Ra cửa Chùa để Niệm Phật chứ không phải ra của Chùa để soi mói , bới móc tội lỗi của nhau. Ai làm việc sai trai, tham ô... Phật có mắt. Còn chúng ta ra chùa mà cố tình chia rẽ hay bới móc nhau ra thì chính chúng ta sẽ là người đón nhận hậu quả.. 0000-00-00 00:00:00
 • Gửi ! Gửi ! ức Phật chắc đang sầu bi oán trách với những Phật tử suốt ngày đem nhà Chùa ra để làm trò hề, bôi nhọ, cấu xé...
  Đức Phật không được yên lòng , chắc các Phật Tử không được bình an trong cuộc sống đâu. Các Bà , các anh chị đang ngày đêm tính kế chia rẽ Phật Tử...coi chuyện Nhà Chùa như Chốn chợ mớ rau ...
  Tôi muốn nhắn gửi tới BAT- PON và một số phật tử đang cố tình đẩy lùi bước tiến của Chùa Nhân Hòa. Mọi người sẽ gánh nhận Hậu quả. Lời nói của tôi ở đây như một lời nhắn gửi từ Đức Phật.
  Mong BAT- PON và một số Phật tử nhanh tỉnh táo trước khi sự việc đi quá xa.
  0000-00-00 00:00:00
 • PON PON Tôi đã không noi gì xin các người đừng động tới tôi nữa. Tôi thích ông BAT thì sao nào? Khi đọc bài của Ga Lang du trên Facebook tôi thấy ông BAT đáng thương quá. Ông ấy toàn gặp hoạn nạn nhưng vẫn đứng vững. Tuy nhiên bây giờ tôi thấy ông BAT hay nói xấu chư tăng và đòi hỏi nhiều thứ vô lý nên tôi im lặng. 0000-00-00 00:00:00
 • Tung Dương Tung Dương Bạn số 10 nói cũng chưa chính xác lắm,theo nhin nhận của mình va môt số người thì PON do ko hiểu biêt,trinh độ non kém và lai thêm tính tự vỗ ngưc làm như mình cái gì cũng hiểu biêt lắm nên đã bị môt số người lợi dụng biến PON thành cái loa phát thanh những điều sai trái ,nói xấu các Thầy,bịa đặt những điều không đúng sư thưc cho mọi người mà ko biêt đó chi la do mâu thuẫn cá nhân,ghen tức lẫn nhau như Ga Lãng Du đã viết.
  Do thế cho nên bây giờ gây ông lại đập lưng ông rồi.
  Chinh PON là người đã phụ họa cùng BAT nói xấu các chư tăng,đòi hỏi những điều vô lí với CĐ bây giờ lại nói thấy BAT làm như thế nên giư im lặng,thât là lươi ko xương.Đúng là kém hiểu biết,ko có trí tuệ
  Ko khéo rồi lại quay lưng lai với BAT như đã quay lưng lại với thầy ĐĐ mất thôi.
  ( còn tiếp)
  0000-00-00 00:00:00
 • Tung Dương Tung Dương (tiêp)
  minh ko biết việc PON nói thày ĐĐ bảo PON noi mọi người viết thư thỉnh thầy làm trụ trì rồi gửi về cho Sư Thúc của thầy.... (có đung sự thưc hay ko chi co PON moi biết được) nêu đung như PON nói thấy long tham của thày quá lớn nhưng vẫn đồng ý ,đến đây thì ko còn gi để nói về PON nũa rồi,một con người ko có chinh kiến,biêt sai mà vẫn làm va ủng hộ thi ko biêt cái đầu để đâu,giống như viec PON phụ họa cung BAT như mình noi o trên,đó chinh là bản chất của PON .
  Bây giờ lai gào lên là tôi không nói gì,các người đừng động đến tôi nũa,thế lúc chửi các Thầy,chửi CĐ thi sao?
  bây giờ sao ko gọi các quân sư đến hỗ trợ
  Thôi PON ơi,quay đầu lại đi cũng chưa muộn đâu anh a
  0000-00-00 00:00:00
 • Gửi Anh Thai Bui Gửi Anh Thai Bui Vào Facebook Chu Anh Thai Bui đọc bài viết của Chú thấy đầu Chú đang có vấn đề thì phải. Chú lên tĩnh tâm và suy xét trước mọi phát ngôn của Chú đi, nghe thấy khó chấp nhận được lắm Chú ạ. 0000-00-00 00:00:00
 • pom pom dao nay cho kem vao lam de tu cho ong BAT cung duoc day 0000-00-00 00:00:00
 • duc hung duc hung đừng van xin khóc lóc mà hãy thật sự tĩnh tâm mà nhìn lại cho rõ...
  Rồi tự tìm cho mình một câu trả lời, một việc để làm, một thái độ
  để sống, một cuộc đời để vui...
  0000-00-00 00:00:00
 • Khánh Hà Khánh Hà Đọc thông tin của Gã lãng Du, đọc thông tin của Chú BAT , những sự kiện mà chính chúng ta nhìn thấy, nghe thấy thì đáng thương cho chú T. ( có lẽ bị tẩu ma nhập hỏa ) lâu rồi?
  Chú T. ơi? chú hãy tỉnh giấc mơ u mê đen xám đang khuấy đảo lương tri làm người của chú đi chú à.
  - Không từ chỗ có công là người đầu tiên sáng lập nên ngôi chùa Thiên Việt rồi trở thánh 1 tội đồ đó chú ạ
  - Các bà các cô các chị các anh như: Cô Bảo (già), cô Vân, chị Hiên, chị Hà, chị Lan, anh Vũ, anh PON cũng nên tỉnh ngộ mà có những nghĩ suy cho phải đạo, không thì xấu mặt với chính lương tâm mình, xấu hổ với bạn bè cộng đồng, hổ then trước Tam Bảo và Phật nữa.
  - Nếu như chú Hiển có làm sai điều gì? chưa hợp lý thì trực tiếp góp ý đi, mà cháu nhớ hôm đó có bọn cháu là người mới vào chùa, được nghe chính từ chú Hiển thông báo tất mọi việc tại chùa đến 20 người , có cả cô Bảo già, cô Thanh, cô Vân, chị Hà, chị Huệ ... mọi người cũng góp ý xây dựng.. còn tiếp..
  0000-00-00 00:00:00
 • Khánh Hà Khánh Hà ,, tiếp..

  Chú Hiển nói rõ và mọi người cũng rất hoan hỉ rồi kia mà?
  Vậy tại sao cứ nghi ngờ về chi tiêu tiền bạc, vì danh vọng phù du mà cô Bảo, Cô Vân, Chú Thái, chị Hiên, chị Hà cứ tìm cách moi móc cái không có để tự làm khổ nhau.
  - Chú Hiển có cái sai của chú Hiển, nhiều khi cứng rắn , thế nhưng có mấy lần chú đt phân công việc cho mọi người thì ai cũng kêu bận, kêu mệt.. chú phải nhờ người khác lo giúp thì lại gen lồng lộn lên, vậy là người lãnh đạo sao họ ko bực/
  - Còn tiền nong của chùa, cháu nghèo chỉ đi làm thuê thôi cũng ko dám tham lam tiền chùa chứ nói gì tới Chú Hiển mà thêm oan sai chi chú ấy .
  - Việc quá kinh thiên .. như bây giờ, xét cho cùng tất cả do chính mấy người hội Phật tử gây nên, không có ý thức xây dựng lại phá nát ra nữa, cháu xin các cô , chu Thái, các chị các anh còn u mê thì nên tỉnh ngộ đi ạ. đừng làm những điều trái với lời Phật, trái với lương tâm, trái với chính nghĩa lúc này.
  0000-00-00 00:00:00
 • BBT BBT Vừa qua trên mạng xã hội Facebook có bạn đọc phàn nàn là không đọc được văn bản thứ 3 trong bài này.

  Bạn có thể copy vào máy của bạn và phóng to để đọc.

  Lưu ý: Các văn bản trong bài chỉ mang tính minh họa, không có giá trị pháp lý.

  Bạn nào muốn xem văn bản chính có thể liên hệ với ông Hà Minh Hiển.

  Trân trọng cám ơn.
  0000-00-00 00:00:00
 • Hoàng ASG Hoàng ASG Ôi giời .lại ông PON thắc mắc vặt. Đã dốt lại còn hay "bới bèo ra bọ". lại thêm mấy tay cò mồi phụ họa. Sốt ruột. 0000-00-00 00:00:00
 • Quang Hai Quang Hai Cháu cũng rất đồng ý với chi Khánh Hà(em xin lỗi vì ko biêt là chị hay anh,nhưng em đoán tên có vẻ là con gái))Ban đầu việc mất đoàn kết trong Hội người yêu Dạo Phât là do chính môt số các Phật Tử trong Chùa TV mà ra,
  - Điển hình là cô B. (già),ghen tức với Chú H.,Cô B. vẫn thường than thở là lúc nào cũng chỉ là Phó thôi,ở Hội cao tuổi cũng là phó,khổ quá ...có ai chê cô đâu hả cô,chúng cháu vẫn thường nói với Cô là các già ra chùa là chúng cháu vui rồi .
  Cô B. luc nào cũng muốn mọi ngừơi làm gì cũng phải xin ý kiên Cô,báo cáo với cô,ko ai được hơn cô nếu ko là cô khó chịu,mát mẻ, ....Mêt quá đi mất thôi.
  Chung cháu vì tôn trong người già thôi chứ công viêc của các Cô chung cháu chỉ làm rốn môt ty la xong thôi cô ạ
  (còn tiếp)
  0000-00-00 00:00:00
 • Quang Hai Quang Hai (tiêp theo)
  -Môt điển hình nữa là chị V.,người phá hội yêu kính đạo phật mạnh nhất,môt người bệnh tât mê muội điển hình,sau khi vào chùa Thiên việt môt thời gian ngắn đã cùng chi Nhung,em Vũ đứng ra thành lập một hôi Phật tử có quỹ đàng hoàng va có những sinh hoat riêng ở chùa,lúc đầu vi ko biết nên cháu co tham gia sinh hoat cung hôi đó nên cháu biêt,nhưng hôi đó cũng mất đoàn kêt,cãi nhau nhiều khi như cái chơ chẳng ai chiu thua kém ai,ai cũng tự cho minh là hiểu biết đạo phât hơn người khác,thấy như thế nên cháu ko OK và ra ngay ko sinh hoat nữa.
  Chi V. khôn ngoan hơn nên toàn ném đá giấu tay giỏi nhất và xúi bẩy chi Hiền Long chuyên làm cai loa để phát ngôn moi vấn đề.
  Cho đến bây giờ cháu nhận xét thấy chị V. cũng vẫn là người ném đá giấu tay vào loai giỏi và vẫn là người u mê và mê muội nhất,chị V. cung phải là người chiu trach nhiệm và lãnh hậu quả của viêc tan tành Chùa Thiên Việt
  ( con tiếp)
  0000-00-00 00:00:00
 • Quang Hai Quang Hai Tiep theo
  - con cac chị Hà,chi Hiền,em Vu thi ko phai la ngươi chủ mưu nhưng cung góp phân vao viêc làm mất DK cua Chua.
  Giá như các chị nhận thấy họ sai,phân tich cho họ thì đâu đến nôi như bay giờ,dã sai ko biêt sám hối lai con rủ nhau đi ra chua Malai thi đung là sai quá đi rôi cac chi ạ
  Đáy là cháu noi về khởi nguồn của viêc mât DK trong hôi ngươi yêu dạo phat,bài sau chau sẽ noi ve Chua cua CĐ o TTTM để mọi người biết vì cháu cung hay ra chua nên biết nhiêu sai trai lam a,chau cam on moi người đã đoc bài cua chau.
  0000-00-00 00:00:00
 • Vân Hồng Vân Hồng CÒn gì nghĩa tình nếu

  Khổ quá có gì đâu mà tranh chấp, ghen tỵ, đố kỵ nhau
  Các cụ dạy con cháu cần
  - Thứ nhất là tu tại gia,
  - Thứ nhì tư chợ
  - thứ 3 tu chùa

  vậy mà đến cửa chùa lại cãi cọ, gây ôi uế cửa từ bi .
  Thật đáng buồn quá

  Trước hết là người đi chùa cùng vói các già ( Già PCH ) ai cũng tôn trọng và quí mến già, vậy mà thời gian qua già lại làm những điều không ai tưởng tưởng được ? tuy chú Hiển có cái sai , ví dụ chú nói hay mang tính áp đặt ( đó là cá tính) chú đã sửa rồi. Còn tiền công quĩ, thi chú đã công klhai, có gì khuất tất đâu. Già cứ hậm hực bực mình cho thêm khổ và tội lỗi cho chính bản thân già . Già cũng đâu có đồng tình với chú Bùi Anh Thái? cơ sao khi chú Thái ăn nói phát ngôn khiếm nhã cửa Tam bảo thì già lại xúi mọi người vỗ tay cổ động chú Thái ? xúi người quay viedo để đưa lên mạng thông tin . Việc già làm ai ai cũng biết hôm đó ? mọi ngời chỉ muốn bỏ qua cho êm ấm
  .. con tiếp
  0000-00-00 00:00:00
 • Nhắn Gửi Nhắn Gửi Đến Chùa là để tu tâm niêm phật hay đến Chùa để đi tim bới móc, tim tội và lỗi để bới móc nhau ra. Bây giờ việc quan trọng là đồng Tâm vun vén để xây dựng Chùa Nhân Hòa( ngôi chùa của công đồng). Một số Cô Bác, Anh Chi không tập chung đồng lòng vun vén để dẩy nhanh tiến dộ xây dừng Chùa Nhân Hòa cho cả công đồng mà lại dành công sức, tâm huyết để đi bới bèo ra bọ cho thêm lộn xộn Chốn Tâm Linh là không được đâu.Đức Phật buồn lòng lắm đó.Tôi không biết quá khứ như thế thế nào mà chỉ muốn biết hiện tại Các cô, Anh, Chị...sẽ làm được gì cho việc xây dựng tới đây của Ngôi Chùa Nhân Hòa ??? hay chỉ gây thêm sự mất đờn kết nội bộ các phật tử và làm lộn xộn thêm Chốn Tâm Linh. 0000-00-00 00:00:00
 • Nên dừng lại Nên dừng lại Thôi đi đủ rồi ! Những hiềm khích mâu thuẫn của mấy người trong hội pt cũ thì mấy người tìm chỗ khác giải quyết với nhau sao cho ổn thỏa.
  Công đồng chúng ta bây giờ còn rất nhiều việc cần phải làm không còn thời giờ để quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn đó nữa.
  BAT và PON hãy chấm dứt ngay những bài viết và thông tin không hay trên các trang mạng đó là những chuyện của ngày hôm qua rồi. Nên tỉnh táo sám hối để quay lại với CĐ trước khi còn kịp, ai trong đời mà trả có lúc sai lầm nếu thành thật ăn năn thì .... Đánh người chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại hãy tĩnh lại suy ngẫm cho kỹ thì mới là người khôn ngoan.
  0000-00-00 00:00:00
 • NTM NTM Gửi cháu Quang Hai.
  Cô ko can thiệp sâu vào viêc binh luân của cháu vi mỗi người dêu có quan điêm rieng cua mình,nhưng Cô chi góp ý vối chau viêc cháu đưa chuyen 40 năm tuổi Đảng của cô Bao vào binh luan la ko nên vì Đảng hay ko Đảng ko liên quan gi đến chuyên ra Chủa ,đó là viêc nhay cảm chau a..Ko nên lồng chuyên chinh tri vao trong tôn giáo.Cô chi góp ý cháu như thế,mong cháu chỉnh sửa.Chào cháu
  0000-00-00 00:00:00
 • Minh Hồng Minh Hồng XIn mọi người khi góp ý đừng nên lông CT vào các hoạt động xã hội, tâm linh, tôn giáo. Ban Quang Hà thấn mến, bạn góp ý mang tính xây dựng nhưng đừng nên gép Đảng hay không Đảng vào việc này, Cô Bảo là người rất tâm huyết, tuy nhiên có thể cách nhìn nhận có những điều chưa chuẩn trong cuộc sống tâm linh mà thôi. Mong rằng cô nghĩ lại để mình vẫn là mình, mọi người đều kính nể như những ngày tháng tham gia các hoạt động 0000-00-00 00:00:00
 • Tâm Thư Tâm Thư Tôi vẫn hiểu rằng: Một cây làm chẳng lên non.Ba cây chụm lại lên hòn núi cao) Nhưng việc làm và công sức đóng góp của các Anh Chị đã lớn bằng việc phá tan, chie rẽ và làm xáo trộn Mái Chùa mà cả cộng đồng đang chung tay gây dựng.Các Anh Chị hãy nhìn lại bản thân mình đi. Một con người đang tuổi Ông Cha mình dù lầm lỗi hay vướng chút sai trái...các Anh các Chị hay ngồi chung đóng góp ý kiến, nhưng các Anh Chị đem một Ông già đáng tuổi Cha Ông ra để Băm chặt, mổ sẻ trên những trang mạng. Hỏi như vậy có đắng hay không ??? Các ANh chị tự suy nghĩ ...và làm những gì lương tâm có thể cho phép, để rồi hưởng lấy PHÚC ĐỨC đời mình không có, cho đời con cháu mai sau.
  Cuối cùng là lời kêu gọi tới tất cả bà con đang sinh sống tại Ba Lan.
  Chúng ta đồng tâm, chung sức, bảo vệ, xây dựng...CHÙA NHÂN HÒA của chúng ta.
  Bằng tất cả việc làm, chúng ta quyết tâm xây dựng ngôi chùa của cả cộng đồng mang tên CHÙA NHÂN HÒA các bạn nhé.
  Chào thân ái !
  0000-00-00 00:00:00
 • Tâm Thư Tâm Thư Ai sống trên cuộc đời này đều có những lỗi lầm, sai trái...không ai hoàn thiện cả. Với Cô Chú cháu không biết có mắc chút sai lầm hay tội lỗi gì nơi cửa Phật không ??? Cháu tin nếu có chút lỗi lầm gì đó Đức Phật vẫn bao dung, độ lượng, mở rộng tấm lòng, đón nhận 2 Cô Chú...còn những sự cố đang sảy ra tại Chùa TV, cháu kính mong Cô Chú cố gắng bình tâm, gữi gìn sức khỏe, vượt qua tất cả...Chính Cô Chú là hai "cây cao bóng cả" làm gương cho thế hệ con cháu noi theo.Qua đây cháu kính chúc Cô Chú sức khỏe- bình an.
  Và sau đây tôi xin được nhắc đến một số Phật tử ( V,H,P...)
  Nhìn dung nhan, tướng mạo của các Anh Chị tôi không dám đề cập đến, mà điều tôi muốn nhắn gửi tới các Anh Chị một điều như sau;
  * Trước khi ngủ , các Anh Chị đặt tay lên trán suy nghĩ thật kỹ nhé.
  Thưa các Anh Chi !
  Cuộc sống hàng ngày của các Anh Chị đó chính là Cơm Áo, gạo Tiền. Các Anh, các Chị ra cửa phật chẳng qua chỉ là bớt chút thời gian để đến mà thôi.
  0000-00-00 00:00:00
 • Hoang Hoang BAT mở Trung tâm văn hóa Thăng long và Phủ Tây hồ ở Ba lan và cả Chùa nữa mời rất nhiều nhà ngoại cảm từ VN sang như Cô Phú, Thầy Tiến, Thầy Hà, Cô Bích Hằng, thầy Hùng v.v và bội thu vì theo như BAT tâm sự bà con làm ăn buôn bán rất mê tín nên BAT nhờ buôn thần bán thánh rất thành đạt!!! 0000-00-00 00:00:00
 • Hoan Hoan Gui Quang Hải
  Mình thấy bạn nhận xét mọi người như thế không đúng đâu. Ai thì mình không biết rõ nhưng cô B. thì bạn "trông gà hóa cuốc đấy".
  0000-00-00 00:00:00
 • gui cac phat tu gui cac phat tu Cần phải biết tôn sư trọng đạo
  Còn nếu nói sấu thầy ,Phỉ báng thầy
  va các bậc tôn sư
  tâm bạn Sẽ u mê va mãi mãi
  bị bất an và gặp nghiệp chướng
  Sau này chết thê thảm khủng khiếp
  gặp tai lạn thảm khốc trong cuộc đời
  Trả không hết ,ngèo đói khổ sở suốt đời
  Và ăn mày suốt đời trong nhiều kiếp
  0000-00-00 00:00:00
 • hoang hoang PON nên thận trọng khi sử dụng ngôn từ để tránh tổn thương lòng tự trọng của người khác - nhất là đối với người lớn tuổi ,với chư Đại Bồ Tát, với những bậc Đại Thánh Tăng, Đại Sư Trưởng, Đại Thiền Sư hay Đại Vĩ
  nhún nhường, không tự cao tự đại thì càng được người ta tôn kính hơn.
  Vì không tôn trọng Phật Pháp, cho nên anh không kính trọng Pháp sư, anh tưởng mình cao siêu hơn một người nào đó ngang hàng với mình
  Anh tưởng mình cao siêu về những đức tính mà mình tưởng rằng mình đạt được nhưng thực ra đó chỉ là tưởng tượng
  Anh tưởng mình cao siêu vì tự cho rằng mình ngang hàng hay gần ngang hàng với những kẻ quá vĩ đại hơn mình đến một trời một vực, chẳng hạn cho rằng mình ngang hàng với Phật, với chư Đại Bồ Tát, với những bậc Đại Thánh Tăng, Đại Sư Trưởng, Đại Thiền Sư hay Đại Vĩ
  0000-00-00 00:00:00
 • fac sony nguyen fac sony nguyen Nhắn gửi nick name có tên sony nguyen trong facebook . Tự giới thiệu về bản thân sao hoành tráng vậy? Thế mà những suy nghĩ phát ngôn viết trong facebook như kẻ vô học. Ra điều ham hiểu thế giới tâm linh nhưng trong đó thì ngạo mạn , phi bắng người tầm tuổi Ông Bà. Hay quá ta. Suy nghĩ lại đi nhé . 0000-00-00 00:00:00
 • Người quan sát Người quan sát Gửi bạn #36 #37 --- PON và Sony Nguyen là những người không bình thường vì thế cho nên các bạn không phải bận tâm như thế .Nếu láo hỗn quá, ở trên mặt báo mà phát ngôn bừa bãi thô tục ,không tôn trọng các bậc chư tăng trưởng lão cắn càn với tất cả mọi người trong cộng đồng thì họ phải chịu trách nhiệm trước CĐ rồi sẽ có người trong CĐ nhất là những người có trách nhiệm giải quyết việc này nhất định không thể để quá chớn láo hỗn làm loạn CĐ mãi như thế này dc.
  CĐNVTBL vốn là nhân ái bao dung xong không thể cứ im lặng mãi để cho mấy con người này làm bừa như thế dc. Chính vì chúng ta không chấp mà mãi im lặng như thế cho nên họ cứ tưởng là hay và làm tới thì dở lắm.
  0000-00-00 00:00:00
 • Bạn đọc QV Bạn đọc QV Đọc và theo dõi tại QV . Tôi có đôi lời đóng góp như sau ;
  Một số phật tử đang cố tình gây chia rẽ và làm ảnh hưởng tới Ngôi chùa chung của CĐVN tại BL. Tôi không biết PON - Chi Ha - Chi Hien là nhưng ai ? nhiều tuổi hay ít tuổi ? công sức, tiền của đóng góp được những gì cho ngôi CHUA của CĐ mà dám ra cửa Chùa để tung hứng bới móc các bậc Trưởng Lão... mấy người thử nhìn lại mình xem, mình đã làm được việc như người khác đã làm hay chưa ??? nghĩ cho ky đi nhé, nhìn mình trước rồi hãy chê trách người.Nhất là lăng nhục Cụ già như ( Cụ Hiển) thì các người thấy thế là văn hóa chưa ? Đi chửi người cao tuổi chính là các người đang chửi nhân phẩm của mấy người đó.
  0000-00-00 00:00:00
 • Bạn đọc QV Bạn đọc QV Vào đọc mấy trang web www.vietin.eu và www.queviet.pl cả facebook...trước kia tôi thấy mấy Phật tử kêu la ầm ix về chuyện không minh bạch tài chính gì đó...dạo này thấy chuyện đó im lặng đi thì tiếp đó vẫn là nhưng văn thư giấy mời thầy sư ...và quay ra mổ xẻ nhau trên nhiễu diễn đàn. Với cá nhân tôi không hiểu về những vấn đề ấy, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng. Ra Chùa để lễ Phật và niệm Phật thì thầy sư nào vẫn là Thầy và thầy nào đều đáng đc trân trọng cả. Tôi thấy mấy phật tử suốt ngày mổ sẻ về văn thư, giấy tờ, thầy này, thầy kia...thế mấy anh chị ra chùa lễ phật hay ra chùa để quan tâm, kén chọn, kiếm thầy tụng kinh???Tất cả việc làm của mấy anh chi đang thể hiện sự thiếu tôn trọng người bề trên và đã vô tình làm tổn thương, xúc phậm tới các thầy sư. Hãy tĩnh lại cơn u mê đó đi, đừng tiến xa thêm để rồi gánh nghiệp cho chính gia đình các bạn đó. 0000-00-00 00:00:00
 • nguen hai đang nguen hai đang hãy bình tĩnh chờ TWGHPGVN sang các người mới biết trắng đen rõ ràng ai phản nghịch ai không tôn sư trọng đạo ai là kẻ lừa dối .... hãy cùng chờ nhé không lại bị mắc trọng tội lớn .... 0000-00-00 00:00:00
 • nguen hai đang nguen hai đang gởi bạn số o1 nói như Thủy là hoàn toàn không hiểu gì về phật giáo chớ nên phát ngôn bừa bãi để bàn dân thiên hạ họ cười cả trò và thầy đấy .Hãy nên hiểu rõ hai từ ĐẠI ĐỨC mang ý nghĩa gì và khi nào phải dùng tới cấp bậc của người tu sĩ 0000-00-00 00:00:00
 • MO PHAT MO PHAT Facebook---nick name mang biệt danh Chinhnghia Hoàng và Trung Dũng Hòang thân mến ! Mạo danh tên nick và đi chửi tùm lum trên facebook . Bạn nghĩ không ai biết mình là ai ahf? Tôi tin là có Phật đang nhìn rõ bạn là ai đó ? 0000-00-00 00:00:00
 • tuan hoang tuan hoang còn ai vào đay nưa ,BAT chứ ai ,,mấy cái nich đen hay chửi bới mắt dậy , lung tung này no ,chỉ có PON va BAT , 0000-00-00 00:00:00
 • LUAT NHAN QUA LUAT NHAN QUA Tôi ít ra chùa cũng không ham hiểu gì nhiều trong lĩnh vưc tâm linh, nhưng vào đọc và quan sát những gì truyền thông, báo chí, commen ,ý kiến....nêu ra. Mạn phép xin được viết đôi lời. Tất cả những ai đã tin tưởng và có TÂM ra Chùa Tụng Kinh, niêm Phật và nghe Thầy thuyết giảng về LUẬT NHÂN QUẢ thì đều hiểu rằng " Ai làm sai người đó gánh chịu". Vậy thì sao đây ? Đơn giản là : những ai ra Cửa Chùa làm viêc gì khuất tất hay sai trái thì chính người đó phải gánh chịu hậu quả, nếu đời mình chưa gặp đời con cháu sẽ gánh chịu.Qua báo mạng tôi thấy mọi người nhắc nhiều đến HMH và H.be. Nếu 2 người đó làm sai họ sẽ chịu hậu quả...và ngược lại những ai ra Chùa mà chia rẽ, làm tan rã, xáo trộn Của Chùa...thì gánh chịu hậu quả sẽ rất nặng. Các người hãy nhớ là như vậy đó. 0000-00-00 00:00:00
 • Hoang Hoang Ông BAT đáng lẽ phải được treo ảnh ở chùa của Cộng đồng người VN tại BL vì đã có công xây chùa Thiên Viêt, ngôi chùa Phật giáo đầu tiên của người VN ở Đông Âu.Chùa được xây trên mảnh đát Ông BAT thuê kinh doanh kho.Khi chợ SVD tan , Ong BAT vướng vào tình ái, sức khỏe yếu nên kho co tiền trả đất thuê nên chùa bị niêm phong công với mưa lũ nước dâng lên chùa nên bà con đã đưa các tượng phật vào khu đất mua xây chùa mới.Nếu BAT có tâm phật thực sự thì phải vui mừng và cám ơn bà con đã không quản mưa gió và công sức để cứu các tượng phật. 0000-00-00 00:00:00
 • Bình Bình Bình Bình Cách đây mấy hôm, mình có vào đọc trang fb của PON đề ngày 19/8 viết " Cũng may cho tôi chưa đưa di ảnh của ai lên Chùa TV.Đưa lên rồi thì giờ ko còn chùa nữa thì.... trở thành ...vô gia cư mất....Ở đây tuyết nhiều vô gia cư lanh nhỉ .
  PON tức ...có biết mình viêt như thế la đã xúc phạm đến tất cả những vong linh của những người đang có ảnh ở Chùa hiên nay ko,PON đã làm tổn thương bao nhiêu những gia đinh của các Ông Bà,cac Bố Mẹ,Các con cái ,anh chi em đã đưa những người thân của mình lên Chùa để nương nhờ Cửả Phật ko?
  PON đúng là kẻ loạn ngôn .
  Tôi là người đã đưa Di ảnh của Mẹ tôi lên Chùa để ăn mày Cửa Phật,tôi rất bất bình và phản đối kiểu nói như của PON.
  Cách nói như của PON thì ngôi Chùa mà chúng tôi đang để ảnh của cha mẹ ,vợ con,anh chi em chúng tôi hiên nay là ngôi nhà hoang hay sao? nơi Ba Con CĐ vẫn hàng ngày đến lễ Phật ko còn tôn kinh hay sao?
  PON hãy trả lời cho mọi ngươi biêt Ngôi Chùa hiên tại là gì
  0000-00-00 00:00:00
 • Hoang Hoang Tiếp)
  Ngược lại Ông BAT lại tỏ ra bức xúc và Hô hoán là bị cướp chùa?!!!
  Bây giờ Ông đã già yếu không làm ân gì , nhà mua trả góp hàng tháng phải trả tiền, vợ cũ bỏ, vợ mới lừa hết tiền túng bấn nên nghĩ ra trò kinh doanh thần thánh lập phủ mời thầy Q. Thầy Hà lên đồng và dạy cho cả đứa cháu ngoại còn nhỏ lên đồng để kinh doanh.Sau một thời gian không có khách lại xây chùa THIEN PHUC và lôi kéo một vài phật tử chia rẽ chùa mới của Cộng đồng.Ông BAT có xứng đáng là phạt tử không hay chỉ lợi dụng để kinh doanh thu lợi?
  Ông BAT hãy tỉnh táo và dừng lại ngay cái tính toán điên khùng không sẽ bí quả báo!!!
  0000-00-00 00:00:00
 • P O N P O N Hãy cứ để cảm nhận của mọi người diễn ra một cách tự nhiên. Sự cảm nhận của từng người là xuất phát từ Trái Tim và tự Tâm. PON tại sao phải đi kêu gọi và khóc thuê suốt ngày trên mạng vậy ? Khóc thuê nhiều quá không khéo lại tổn hại đến thân mình. 0000-00-00 00:00:00

Bình luận

Bình luận qua Facebook