2024-05-21 15:59:18

Thông báo số 4 Về việc hỗ trợ những người làm công ăn lương trong TT Marywilska 44.

Trên cơ sở tổng kết tài chính hiện có, cân nhắc ý kiến của các thành viên Ban Hổ trợ ra thông báo :

1/. Đối tượng làm công ăn lương sẽ được hổ trợ 1 lần 700 zl/ người.

2/. Khi trao tiền hổ trợ đề nghị các chủ quầy có người lao động làm việc sẽ trợ giúp Ban hổ trợ trao để công việc tiến hành nhanh chóng và thuận lợi hơn.

3/. Sẽ có đợt 2 hổ trợ cho các quầy bị cháy.

4/. Hỗ trợ cho người làm công ăn lương sẽ tiến hành lúc 15:00 ngày thứ 4, 22/5/2024 tại Marywilska 44'


Trưởng Ban hỗ trợ, Chủ tịch Hội NVNTBL

                 Trần Anh Tuấn.


Danh sách hỗ trợ;

Những ai không có trong danh sách đề nghị commen dưới đây hoặc gọi điện cho ông Mừng TeL : 605 886 809.

Ai không thể đến được trong thời gian trên thì để lại tê, số quầy và số tK ngân hàng để Ban chuyển tiền tới.Sửa lần cuối 2024-05-21 17:32:50

Bình luận

Bình luận qua Facebook